Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výročné ceny mesta

Výročné ceny mesta Vysoké Tatry

            Redakcia Tatranského dvojtýždenníka v roku 1999 vyhlásila anketu Človek Tatier. Anketové lístky dostali novinári, poslanci, funkcionári mesta a päťdesiat náhodne oslovených čitateľov Tatranského dvojtýždenníka, ktorí mohli rozhodnúť s desiatky nominovaných adeptov na toto ocenenie. V ankete najlepšie obstál rímsko-katolícky farár ThDr. Štefan Mordel pred Františkom Mrázikom st. činovníkom horskej služby. Ešte v tomto kalendárnom roku bola anketa, prijatím pravidiel oceňovania,  povýšená mestským zastupiteľstvom na Výročnú cenu mesta. Už v nadchádzajúcom roku sa udeľovali dve ceny, a to Cena primátora za celoživotné dielo a Cena mestského zastupiteľstva za čin realizovaný v uplynulom roku. V roku 2000 sa tieto ceny udeľovali v rámci slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách.

 

2000

Cena primátora – Ivan Bohuš (historik, publicista, ktorý sa celý život zaoberal históriou Vysokých Tatier).

Cena mestského zastupiteľstva – Ľudovít Záhor (chatár zo Zbojníckej chaty, rok po vyhorení chaty vďaka jeho úsiliu na tom istom mieste vyrástla obnovená vysokohorská chata).

 

2001

Cena primátora – Arno Puškáš – (horolezecká legenda, záchranár, grafik. Vydal desaťdielneho sprievodcu horolezeckými výstupmi. Stál pri zrode časopisu Vysoké Tatry)  

Cena mestského zastupiteľstva -  PaedDr. Ľuba Rusnáková (dlhoročná pracovníčka Podtatranskej okresnej knižnice, vytvorila publikačný cyklus Tatranské listy venované literátom, ktorý prežili časť života vo Vysokých Tatrách, v uplynulom roku vyšla zbierka korešpondencie Máši Haľamovej).

 

2002

Cena primátora – Karol Medveď – dlhoročný aktívny lyžiar a športový funkcionár, ktorý sa zaslúžil o rozvoj Tatier a ich miestov svetových lyžiarskych kalendároch.  

Cena mestského zastupiteľstva – PaedDr. Peter Petras (stredoškolský učiteľ, vysokohorský nosič, chatár z Rainerovej útulne. Zaslúžil sa o záchranu a zveľadenie najstaršej turistickej útulne na území Vysokých Tatier).

 

2003

Cena primátora – Viliam Malík – fotograf, fotoaparát ho sprevádzal po celý život. Pracovaj pre Českú tlačovú agentúru (ČTK) a neskôr i Slovenskú tlačovú agentúru (STK).

Cena mestského zastupiteľstva – JUDr. Ján Gašpar – za vydanie reprezentatívnej publikácie – Tatry – staré pohľadnice rozprávajú. Kniha mapuje život vo Vysokých Tatrách očami dobových pohľadníc.

 

2004

Cena primátora – Ján Korpáš – vyučený rezbár, pracoval aj ako železničiar, desať rokov prežil v sovietskych pracovných táboroch.

Cena mestského zastupiteľstva – Milan Štefánik – postaral sa o rekonštrukciu Chaty pod Soliskom, ktorá sa opäť stala obľúbeným cieľom turistov vo Vysokých Tatrách.

 

2005

Cena primátora – MUDr. Igor Miko (detský pediater, pred očami mu vyrástlo niekoľko generácii malých Tatrancov, ktorým venoval zdravotnú starostlivosť, priekopník horskej medicíny na Slovensku).

Cena mestského zastupiteľstva – MUDr. Slavomír Šlosárik

Erik Dianiš - Obaja zasahovali pri záchrane človeka z auta zavaleného stromom

na Peknej Vyhliadke, 19. novembra 2004 počas pamätnej víchrice.

 

2006

Cena mesta – Mgr. Viera Šlampová – dlhoročnú pedagogička. Jej rukami prešlo množstvo tatranských detí.  

Cena primátora – komisia sa rozhodla neudeliť cenu

 

2007

Cena mesta – Božena Mrhová – bývalá pracovníčka Výskumnej stanice  a Múzea TANAPu, archivárka.

Cena primátora – komisia sa rozhodla neudeliť cenu

 

2008

Cena mesta – Mária Kusendová – popri práci v zariadeniach tatranského cestovného ruchu intenzívne písala a publikovala, stala sa členkou redakčnej rady Tatranských novín, bola stálou spolupracovníčkou Československej tlačovej kancelárie, členkou medzinárodnej organizácie novinárov FIJET.

Cena primátora – Ivan Bohuš ml., venuje sa vydavateľskej činnosti, je editorom veľkého množstva pohľadníc s tatranskou tematikou, v roku 2007 vydal knižnú prvotinu Tatranské chaty – majáky  v mori skál a snehu, ktorá vyšla prostredníctvom jeho vydavateľstva a okrem  toho mu vyšla kniha Tatrany na starých pohľadniciach vo vydavateľstve Dajama.

 

2009

Cena mesta – Vojtech Rušin, popredný slovenský astronóm, vedec, cestovateľ, publicista a fotograf.

Cena primátora –  prevzal Ján Foltín, riaditeľ odboru zahraničnej politiky

Kancelárie prezidenta SR, ktorá získala ocenenie za zabezpečenie

historickej návštevy Jej Veličenstva kráľovnej Alžbety II.

vo Vysokých Tatrách.

 

2010

Cena mesta – Ivan Vološčuk, profesor ekológie a bývalý riaditeľ Správy TANAPu

Cena primátora – Karol Seman, počas uplynulého roka absolvoval vyše polstovky besied s tatranskými školákmi. Okrem toho je aj zo­stavovateľom zborníčkov o tat­ranských zvieratách, ktoré de­ťom postupne priblížili kamzí­ka, svišťa a medveďa.

 

2011

Cena mesta – Jozef Lukáč, bol tajomníkom mestského národného výboru a napokon v rokoch 1965 až 1970 aj jeho predsedom, v rokoch 1967 – 1970, bol tiež predsedom Organizačného výboru (OV) Majstrovstiev sveta (MS) 1970 v kla­sických lyžiarskych disciplínach. Významne sa an­gažoval za vytvorenie nového samosprávneho orgánu, ako aj pri prí­prave a realizácii prvých slobodných volieb v roku 1990. Odmietol kandidovať na post primátora, no aj napriek tomu sa aktívne podieľal na politickom a spoločenskom dianí vo Vysokých Tatrách v rokoch 1990 – 1998 ako poslanec mestského zastupiteľstva a člen Mestskej rady. V roku 1990 patril aj k spoluzakladajúcim členom Združenia miest a obcí Slovenska, kde taktiež pracoval ako člen rady.

Cena primátora – Klub přátel Vysokých Tater,  táto česká organizácia združujúca záujemcov o vy­sokohorskú turistiku, vyko­návanú prevažne vo Vyso­kých Tatrách, darovala pro­stredníctvom svojho predse­du Dr. Jaroslava Havla v roku 2010 pre Knižnicu Vysoké Tatry v Starom Smokovci a jej pobočky v Tatranskej Lomnici a Dolnom Smokovci 62 kníh v hodnote viac ako 780 eur.

 

2012

Cena mesta – Ivan Gálfy in memoriam, himalájista, horolezec, horský záchranár, ktorý sa neskôr stal náčelníkom Horskej služby na Slovensku. V rokoch 1983 – 1988 pôsobil ako pred­seda Československého ho­rolezeckého zväzu. Na konte má okolo 700 horolezeckých výstupov vo Vysokých Tat­rách.  

Cena primátora – František Turek,  za tri­dsaťšesťročnú kvalitnú prácu v tatranských gastronomic­kých zariadeniach a medzi­národnú reprezentáciu. Vla­ni ako prvý kuchár z Vyso­kých Tatier sa stal držiteľom prestížneho ocenenia Gurman Awards 2011.

 

2013

Cenu mesta - Michal Mlynár st., ktorý dlhých štyridsať rokov praco­val ako učiteľ, neskôr v pozícii zástupcu a riaditeľa Základ­nej školy v Tatranskej Lomni­ci. Odmenený je nielen za ce­loživotnú úspešnú pedagogic­kú činnosť, ale aj za výchovu mladých bežeckých talentov na tejto škole.

Cenu primátora  - Veterán klubu železníc (VKŽ) Poprad, v roku 2011 histo­rickú súpravu Kométa zasia­hol blesk tak nešťastne, že do­šlo k vážnej poruche elektro­motora, čo ju následne vyra­dilo z prevádzky. Do náročnej opravy bolo treba investovať viac ako 30-tisíc eur. VKŽ si dal za cieľ zachrániť túto po­pulárnu historickú železnič­nú súpravu. A to sa podari­lo splniť pred Vianocami, ke­dy sa Kométa vrátila späť pod Tatry.

 

2014

Cena mesta  - Karol Seman, sa stále venuje deťom v školách, pripravuje pre ne besedy a poučné stretnutia v prírode. Okrem toho je aj zo­stavovateľom zborníčkov o tat­ranských zvieratách, ktoré de­ťom postupne priblížili kamzí­ka, svišťa a medveďa.

Cena primátora – Martina a Vlado Hubačovci, za otvorenie lyžiarskeho Ski Musea v Tatranskej Lomnici, pričinili sa tak o spopularizovanie tatranskej športovej histórie.

 


 
ÚvodÚvodná stránka