Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tatranská elektrická železnica

Príchody a odchody vlakov TEŽ z mestských častí
Vysokých Tatier a priľahlých obcí

 Platí od 09.12.2018 do 14.12.2019

 

  Danielov dom 

 Dolný Smokovec

 Horný Smokovec

 Nová Lesná

 Nová Polianka

 Nový Smokovec

 Pekná Vyhliadka

 Pod Lesom

 Popradské Pleso

 Sibír - Nový Smokovec

 Stará Lesná

 Starý Smokovec

 Štrbské Pleso

 Tatranská Lesná

 Tatranská Lomnica

 Tatranská Polianka

 Tatranské Zruby

 Vyšné Hágy

 
linka 184 Starý Smokovec-Tatranská Lomnica a späť
linka 183 Poprad-Tatry - Starý Smokovec - Štrbské Pleso a späť
linka 185 Poprad-Tatry - Plaveč; Studený Potok - Tatranská Lomnica a späť
 
ZOZNAM PREDAJCOV BLOKOVÝCH LÍSTKOV (BCL)
 
Cestovné na tratiach Tatranských elektrických železníc a Ozubnicovej železnice platné od 1.11.2011

 

SAMOOBSLUŽNÝ VÝPRAVNÝ SYSTÉM
na tratiach Tatranských elektrických železníc a Ozubnicovej železnice

Platí od 01.01.2013

Samoobslužný výpravný systém (SVS)

SVS.pngNa tratiach TEŽ a OŽ je zavedený uzavretý tarifný systém Tatranských elektrických železníc a Ozubnicovej železnice (UTSTEŽ)  s plnohodnotným samoobslužným výpravným systémom (SVS).
Vlaky sú označené piktogramom označovača.
Do vlakov sa nastupuje s už vopred zakúpeným cestovným lístkom. Bezprostredne po nástupe do vlaku ste cestovný lístok povinný označiť v označovači, a to v smere šípky, lícom lístka hore, zasunutímdo pravej  časti otvoru označovača.
Neoznačený alebo nesprávne označený cestovný lístok je neplatný.
Ak sa nepreukážete platným cestovným lístkom, ste povinný zaplatiť cestovné z východovej do cieľovej stanice a prirážku 30 EUR!

 

Kde je možné zakúpiť cestovné lístky?

  1. v pokladniciach Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) na celom území SR -všetky cestovné lístky na TEŽ, jednorazové aj časové
  2. v pokladniciach ZSSK v oblasti Vysokých Tatier okrem štandardných cestovných lístkov aj blokové cestovné lístky (BCL)
  3. v samoobslužných predajných automatoch na stanici Poprad – Tatry, Starý Smokovec, Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica
  4. prostredníctvom internetového obchodu ZSSK na stránke www.slovakrail.sk
  5. u rušňovodiča – iba v stanici Tatranský Lieskovec
  6. v informačných kanceláriách, u zmluvných predajcov v hoteloch, obchodoch a novinových stánkoch

-predaj blokových cestovných lístkov, ktorý je zabezpečený len v čase ich prevádzky. Miesta predaja sú označené nálepkou Predaj blokových cestovných lístkov

Blokový cestovný lístok (BCL)
BCL sú cestovné lístky, ktoré si môžete zakúpiťv predpredaji. Ich platnosť začína až po označení vo vlaku v označovači. Po označení platia iba na jednu cestu. V rámci prestupu sú platné len v najbližšom nadväznom vlaku. BCL sa predávajú v hodnote: 2 EUR, 1 EUR, 0,50 EUR a 0,25 EUR.

Predaj BCL.pngVýšku cestovného zo svojej nástupnej do cieľovej stanice si vypočítate pomocou mapky s prehľadom kilometrov za jednotlivé traťové úseky, ktorá je uvedená na BCL. Podľa km vzdialenosti si označte jeden blokový cestovný lístok príslušnej hodnoty (alebo príslušný počet blokových cestovných lístkov nižších nominálnych hodnôt).
Napríklad: Cestujete zo Štrby cez Štrbské Pleso do Nového Smokovca. Podľa mapky zistíte, že precestujete úsek trate o dĺžke 20 km. Vo vlaku si tak označíte BCL v hodnote 2 EUR alebo príslušný počet BCL nižšej nominálnej hodnoty.

Spôsob označovania
V označovači je potrebné označiťvšetky typy cestovných lístkov (okrem cestovných lístkov zakúpených prostredníctvom www.slovakrail.sk):

  • jednorazové cestovné lístky sa označujú hneďpo nástupe do vlaku len raz, v prestupnom vlaku sa neoznačujú
  • spiatočné cestovné lístky sa označujú osobitne pri ceste tam, aj pri ceste späť(na lícnej strane lístka)
  • časové cestovné lístky sa označujú len raz, a to pri prvom použití

 

Doplnkový predaj blokových cestovných lístkov
v čase pobytu vlaku u rušňovodiča na tratiach TEŽ a OŽ.


Plánujete jednodňový výlet do Vysokých Tatier  a zároveň využijete cestovanie na tratiach Tatranských elektrických železníc (TEŽ) a Ozubnicovej železnice (OŽ)?

Práve pre vás je určený
jednodňový sieťový blokový  cestovný lístok na neobmedzené množstvo ciest v hodnote 4 EUR (obyčajný) alebo 2 EUR (zľavnený), ktorý platí v deň jeho označenia vo vlaku.

V prípade kúpy cestovného lístka u rušňovodiča Vám odporúčame mať  na zaplatenie cestovného lístka primeranú hotovosť, ktorá neprevyšuje  trojnásobok sumy platenej  za cestovný lístok.
Ak sa cestujúci pri kontrole cestovných lístkov vo vlaku
nepreukáže platným cestovným lístkom, je povinný
zaplatiť cestovné z východovej do cieľovej stanice a prirážku 30 EUR.
Za platný cestovný lístok  sa považuje lístok označený v označovači  vo vlaku.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na našich pracoviskách Kontaktnom centre našej spoločnosti na tel. čísle 18 188, zo zahraničia +421 244 858 188, ako aj na internetovej stránke  www.slovakrail.sk.


V Bratislave dňa 04.10.2013
 


 
ÚvodÚvodná stránka