Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Spolu

BEŽNÝ ROZPOČET MESTA VYSOKÉ TATRY NA ROK 2006
 
BEŽNÉ PRÍJMY - CELKOM
 133 761
 
BEŽNÉ VÝDAVKY - CELKOM
 133 761
 
 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET MESTA VYSOKÉ TATRY NA ROK 2006 
 
Príjmy
 v tis. Sk
Nenávratný príspevok na infraštruktúru cestovného ruchu
120 000
Transfer so Štátneho fondu rozvoja bývania
9 797
Príjmy z predaja majetku mesta

 10 000

Granty na zmiernenie škôd spôsobených živelnými pohromami

 7 696

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - CELKOM
147 493
 
Výdavky
 v tis. Sk
Rozvoj obcí - infraštruktúra cestovného ruchu, turistický informačný systém
129 287
Výdavky verejnej správy - výpočtová technika, automobil
800
Autobusový prístrešok N. Polianka
400
Drevené javisko S. Smokovec
152
Majetok mesta - rekonštrukcie
3 000
Bytové domy T. Lomnica a D. Smokovec
19 492
Projekty - vila Alica, autobusová stanica T.Lomnica, objekt T.Kotlina, cesta
1 580
Športoviská pre mládež T. Lomnica, N.Smokovec
500
Príspevok na výstavbu zborového domu a rekonštr.kostola T.Lomnica
250
Grafický informačný systém
180
Kapitálové výdavky na materské a základné školy
2 600
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - CELKOM
158 241
 
 ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ MESTA VYSOKÉ TATRY NA ROK 2006
  
 Príjmy
v tis. Sk
Prevody z fondu rozvoja bývania
150
Prijaté úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania 
6 000
Prijaté úvery

 7 000

PRÍJMY Z FINAN. OPERÁCIÍ - CELKOM
13 150
 
Výdavky
v tis. Sk 
Splátky úverov

 2 402

VÝDAVKY Z FIN. OPERÁCIÍ - CELKOM

 2 402


 
ÚvodÚvodná stránka