Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rok 2014

Odpad? Nie, charita!

VYSOKÉ TATRY – Deviaty ročník zberu nepotrebných odevov zameraný na verejnosť. Použitým veciam dá šancu recyklovať, no má aj charitatívny podtón.

 

Mestská polícia (MsP) Vysoké Tatry, organizátor akcie, charitatívnym podujatím sleduje aj zámer, odľahčiť životné prostredie od možného odpadu. „Odchodom vecí zo sídlisk sa nám darí zabrániť aj pohybu vyberačov kontajnerov. Inak by mnohé predmety hyzdili okolie. Aj naši „spoluobčania“ sú čoraz prieberčivejší a pri pohľade na ošatenie čo vyšlo z módy, roztratené v kríkoch, alebo veci, v ktorých sa v časoch svojej štíhlosti prevetrávala niektorá suseda,  či výbehové elektrospotrebiče, sme radi, že naša misia má úspech,“ hovorí iniciátor zbierky, zástupca náčelníka MsP Jozef Štefaňák. „Neverili by ste, ale medzi Tatrancami sa každoročne vyzbiera aj desať ton predmetov,“ pripomína ešte Štefaňák.

Prvé roky putovali veci do žakovského Inštitútu Krista Veľkňaza, kde takmer dvestočlenná komunita ľudí, ktorých na okraj spoločnosti vytesnil predovšetkým alkoholizmus, s vďakou prijala ešte použiteľnú kuchynskú výbavu či pracovné oblečenie. Posledné zbierky, mechy textílií, pretvorili ženy z oravskej neziskovky Pomocný anjel na nemocničný erár.

„Kým pohľad na skladované veci vyvoláva v majiteľoch nostalgiu, nevzdajú sa ich, to je prirodzené. Keď dozreje čas na ich ďalší osud, neradi by ich videli zničené,“ uvedomuje si Štefaňák vlastnícke putá majiteľov k predmetom. Mestskáči preto oslovili adresáta, ktorý dáva záruku, ako s bankou šatstva naloží . „Sociálne družstvo Diakonie Broumov poskytuje komplex sociálnych služieb ľuďom na okraji spoločnosti, deklaruje ponuku pracovných príležitostí pre znevýhodnených na trhu práce a našu materiálnu pomoc víta,“ charakterizuje adresáta Štefaňák. (stefa


 

Zbierka pre charitu 2014

zbierka pre charitu 2014

zbierka pre charitu 2014

zbierka pre charitu 2014

zbierka pre charitu 2014


 

Mestskí policajti (MsP) seniorom

Jeseň v Tatrách je pekná a aby bola aj „jeseň života“ v Tatrách pekná, k tomu prispieva neúnavnou prevenciou tunajšia MsP. Celoročná kampaň mestskáčov vždy v októbri, mesiaci úcty k starším, vyústi do spoločných besied v tatranských denných centrách. V posledných šiestich rokoch sú to stretávky s pravidelným hosťom mestskáčov – predsedníčkou OZ Fórum pre pomoc starším, pani Ľubicou Gálisovou.

„Vyburcovať citlivosť a vnímavosť väčšiny ľudí k  porušovaniu základných ľudských práv či slobôd, ku ktorým dochádza, nestačí bezprostredne po prepuknutí problému,“ myslí si zástupca náčelníka MsP Jozef Štefaňák. Podľa neho si seniori, štvrtinové obyvateľstvo mesta Vysoké Tatry, zaslúžia stálu pozornosť. „Osamelí starkí ocenia akýkoľvek záujem ľudí, no v ich veku sa zvyšuje nebezpečenstvo mentálneho zneužitia či finančného podvodu,“ upozorňuje Štefaňák na dôvodné podozrenia z celoslovenskej praxe. Aj preto mestskáči ochotne poradia tatranským seniorom kedykoľvek v prípade ich núdze – osobne, telefonicky, či mediálnymi kampaňami – napríklad v Tatranskom dvojtýždenníku.

Spätnou väzbou pre mestských policajtov je samozrejmý záujem dôchodcov o cenné rady. Aj preto ich kroky v treťom októbrovom týždni mierili do denných centier v Novom a Dolnom Smokovci no tiež v Tatranskej Kotline a Lomnici. (stefa)


 

Seniori 2014

Seniori Nový Smokovec 2014

Seniori Nový Smokovec 2014

Seniori Nový Smokovec 2014

Seniori Nový Smokovec 2014

Seniori Nový Smokovec 2014

Seniori Nový Smokovec 2014

Seniori Nový Smokovec 2014

Seniori Nový Smokovec 2014

Seniori Tatranská Lomnica 2014

Seniori Tatranská Lomnica 2014

Seniori Tatranská Lomnica 2014

Seniori Tatranská Lomnica 2014


 
 
Seniori Tatranská Lomnica 2014

Seniori Tatranská Lomnica 2014

Seniori Tatranská Kotlina 2014

Seniori Tatranská Kotlina 2014

Seniori Tatranská Kotlina 2014

Seniori Tatranská Kotlina 2014


 

Veselo na prázdniny, bezpečne na bicykel, vitaj leto, vitaj zdravie

DOLNÝ SMOKOVEC –  Tvorcovia projektov bezpečnosti na cestách a prevencie kriminality, členovia Mestskej polície (MsP) Vysoké Tatry, neobišli pred prázdninami ani školákov Šrobárovho ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb (ŠÚDTaRCH). Každoročne im pred dvojmesačným „obdobím bezstarostnosti“ osviežia bezpečnostné pravidlá.

 

Detským pacientom ako jedným z prvých pred piatimi rokmi predstavili plnofarebnú náučnú brožúrku Mestská polícia deťom, ktorú vydali vo vlastnom náklade. Autorská koncepcia otca, mestského policajta a dcéry, mladej amatérskej výtvarníčky, sa u detí opakovane stretá s ohlasom.

 

„Deti vo veku okolo desať rokov sa z nej dozvedia, ako sa nestať obeťou zločinu, upozorní ich na krízové situácie, hravou formou ozrejmí  bezpečnú jazdu na bicykli, no oslovuje aj rodičov, v ktorých má podnietiť záujem o svoje deti,“ približuje obsah úspešnej vreckovej pomôcky jej autor, zástupca náčelníka MsP Jozef Štefaňák.

 

Policajti deťom zdôraznili sprísnenie cestného zákona, v zmysle ktorého má byť už aj v obci za zníženej viditeľnosti ktokoľvek pohybujúci sa na ceste dostatočne vybavený reflexným odevom. „Podstatné je, aby deti neutrpeli z vlastnej nedbanlivosti úraz, ktorý by ich poznačil na celý život, veď ho majú pred sebou,“ pripomína Štefaňák.

 

Diskusná téma určená starším žiakom liečebne vychádzala z reálnych výskumov Národného monitorovacieho centra pre drogy. Vyplýva z nich, že prevalencia drog je

najvyššia vo vekovej skupine 15 – 24 ročných mladých ľudí, pričom deti vo veku 10 – 13 rokov majú najčastejšie skúsenosť s užívaním sedatív, ktorá prechádza do užívania marihuany. Tá „boduje“ už u 14 ročných...

 

Možno preto policajti „stavili“ na autentickú spoveď pražskej narkomanky, ktorá sa stala predlohou pre film Katka. Sedem rokov jej žitia-nežitia pod vplyvom drog je zdokumentovaných natoľko sugestívne, že i samotným policajtom po niekoľkonásobnej repríze „behá mráz po chrbte“ čo i len pri pomyslení, aký osud si narkomani „vylosujú“. I keď napohľad desivý, má byť film dostatočne odstrašujúci na to, aby ani žiaci, ktorých na liečenie do Tatier priviedli opakované respiračné ochorenia, nekoketovali s drogovými nástrahami.

 

Policajti návštevou detských pacientov zavŕšili každoročnú predprázdninovú tour po školách tatranského regiónu, ktorej cieľom je zvýšiť dopravné povedomie detí, ich spoluúčasť na vlastnej bezpečnosti a dôsledné dodržiavanie pravidiel pre bezpečné prázdninovanieJ. (stefa)

 

 

 


 

Šrobárov ústav 2014

Šrobárov ústav 2014

Šrobárov ústav 2014

Šrobárov ústav 2014

Šrobárov ústav 2014

Šrobárov ústav 2014

Šrobárov ústav 2014

Šrobárov ústav 2014

Šrobárov ústav 2014

Šrobárov ústav 2014

Šrobárov ústav 2014


 

Na vlastnom dopravnom ihrisku vyučujú druhý rok

VYSOKÉ TATRY –  V máji pred rokom malo v Tatrách premiéru domáce mobilné dopravné ihrisko. Roky, počas ktorých si mestskáči požičiavali detské dopravné ihriská od prevádzkovateľov z viacerých kútov Slovenska, sú minulosťou. Aj preto dokážu školám v regióne prispôsobiť termíny výučby dopravnej výchovy.

 

„Blíži sa obdobie letných  prázdnin. V oddychujúcich deťoch sa my, rodičia, snažíme vypestovať pozitívny zvyk, tráviť voľný čas na vzduchu, ku ktorému prirodzene patrí aj bicyklovanie či kolobežkovanie. Každoročne v májových dňoch „preženieme“ školákov cez dopravné ihrisko. Dostanú tu ideálnu šancu, preveriť si pod naším odborným dohľadom znalosti a schopnosti, zodpovedne si počínať v cestnej premávke,“ vysvetľuje neoceniteľný prínos preventistov Mestskej polície Vysoké Tatry zástupca jej náčelníka, Jozef Štefaňák.

 

Mestskáčmi každoročne opakované prednášky a praktické previerky určite prispievajú k dlhodobo nízkej dopravnej nehodovosti v tatranskom regióne. Podľa nich je prevencia najlacnejší a zároveň najekonomickejší spôsob, ako sa vyhnúť dopravným rizikám, čoho dôkazom sú policajné archívy. Tatranskí obyvatelia – všetky ich vekové kategórie - sa štatisticky minimálne podieľajú na vzniku dopravných nehôd a kolízií!

 

Ani tohtoročné sprísnenie cestného zákona, ktoré prikazuje chodcom za zníženej viditeľnosti už aj v obci chrániť sa reflexnými zviditeľňujúcimi prvkami na povrchu odevu, nezasiahlo do povedomia malých Tatrancov negatívne.

Viac ako desať rokov intenzívnej osvety mestskáčov medzi školákmi aj teraz pokračovalo rozdávaním reflexných príveskov, prízvukovaním správnych pravidiel cestnej premávky či previerkou správania sa v modelových situáciách na dopravnom ihrisku.

Rukami tatranských policajtov počas dvoch májových týždňov intenzívneho kurzu na mobilnom ihrisku denne prešli desiatky školákov, žiakov prvého stupňa základných škôl. Páni policajti im s plnou vážnosťou, no hravou formou priblížili dôležité pravidlá cestnej premávky, ktoré si deti nadšene odpraxovali na improvizovaných cestičkách dopravného ihriska. Základom podania prvej pomoci sa im dostalo od záchranárov Horskej záchrannej služby, oblastné stredisko Vysoké Tatry. (stefa)


 

Detské dopravné ihrisko 2014

Detské dopravné ihrisko 2014

Detské dopravné ihrisko 2014

Detské dopravné ihrisko 2014

Detské dopravné ihrisko 2014

Detské dopravné ihrisko 2014

Detské dopravné ihrisko 2014

Detské dopravné ihrisko 2014

Detské dopravné ihrisko 2014

Detské dopravné ihrisko 2014

Detské dopravné ihrisko 2014

Detské dopravné ihrisko 2014

Detské dopravné ihrisko 2014


 
 
Detské dopravné ihrisko 2014

Detské dopravné ihrisko 2014

Detské dopravné ihrisko 2014

Detské dopravné ihrisko 2014

Detské dopravné ihrisko 2014

Detské dopravné ihrisko 2014


 

Predzvesťou zákona na ochranu pred „šmejdami“ bola policajná osveta
VYSOKÉ TATRY  - Pri svojej januárovej tour po denných centrách zaúčinkovala tatranská Mestská polícia (MsP)  aj na spotrebiteľské právne povedomie deduškov a babičiek.

Posledná streda minulý mesiac v denných centrách mesta bola pre mestskáčov príležitosťou na distribúciu brožúriek „7 krokov na ochranu spotrebiteľa“.
„V siedmich základných krokoch sa spotrebiteľ  dozvie, čo robiť v prípade podozrenia z nekalých praktík nebankových subjektov a druhá brožúra ho nabáda k obozretnosti pri uzatváraní zmlúv s  podomovými predajcami,“ výstižne zhrnul Štefaňák obsah praktických príručiek, ktoré by si mal preštudovať každý z nás ešte predtým, ako podpíše zmluvu s akýmkoľvek, najmä príležitostným, zájazdovým predavačom.
Autorkou manuálu na účinnú mentálnu právnu sebaobranu poškodených zákazníkov je advokátka, štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti, Monika Jankovská.
Na Slovensku podľa Jankovskej prebieha takmer milión exekučných konaní, ktoré okrem súčasnej legislatívy idú na vrub nízkeho právneho povedomia spotrebiteľov. „Brožúrky 7 krokov na ochranu spotrebiteľa, ktorých súčasťou sú aj vzory návrhov na začatie súdneho konania, považujeme za výbornú pomôcku a návod, ako sa priučiť spotrebiteľskej sebaobrane,“ dodal Štefaňák, z iniciatívy ktorého v Tatrách vznikla aj spolupráca s Fórom pre pomoc starším, jedným z občianskych združení zaoberajúcich sa problematikou „šmejdov“.
V poslednom januárovom týždni prešla v parlamentnom schvaľovacom procese druhým čítaním novela zákona na ochranu spotrebiteľov pred nekalými praktikami príležitostných predajcov. K novým pravidlám patrí aj možnosť verejného pranierovania obchodnou inšpekciou. Možno aj preto bol promptnou odozvou na „zdvihnutý prst zákona“ medializovaný zánik hneď niekoľkých firiem s pochybným obchodným know-how... (stefa)


Šafárenie „šmejdov“ priškripne legislatíva v ďalších zákonoch
Na pozvanie tatranskej Mestskej polície (MsP) prišla medzi obyvateľov Vysokých Tatier štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti, JUDr. Monika Jankovská spoločne s JUDr. Ing. Milanom Budjačom, predsedom Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajúcich, zriadenej ministerstvom spravodlivosti .

JUDr. Jankovská je autorkou dvojdielneho zákazníckeho manuálu, 7 krokov na ochranu spotrebiteľa – jedného s dobrými radami, ako sa brániť proti nekalým praktikám nebankových subjektov a následným exekúciám a druhého s návodom, ako odolať praktikám podomových predajcov – šmejdov, ktoré už v januári MsP distribuovala štatisticky najzraniteľnejšej klientskej skupine, seniorom.

„Stáva sa, že ľudia vinou finančnej negramotnosti, alebo stratou obozretnosti podpíšu nevýhodné zmluvy, čím sa dostanú do vážnych finančných problémov,“ vysvetľuje zástupca náčelníka MsP Jozef Štefaňák. Podľa neho za celý minulý rok prijali exekútori okolo milióna návrhov na začatie exekučného konania, no len za prvý mesiac tohto roka ich bolo pol milióna. Siahlo sa na 37-tisíc dôchodkov, zrážkam z ktorých budú čeliť klienti, pôvodne dúfajúci v skvelý nákup či premrštené úrokové sadzby. „Alarmujúce však je, že mnohí svoju zúfalú situáciu riešia zúfalými činmi,“ pokračuje Štefaňák. „Je známych viacero prípadov, kedy sa títo ľudia v bezvýchodiskovom stave snažili situáciu „zachrániť“ prepadom banky, záložne, alebo inou trestnou činnosťou,“ pripomína nelogizmus snáh Štefaňák. „Viaceré také prípady poznáme z médií alebo z okolia, no takto sa problémy nielenže nevyriešia, ale ešte aj zhoršia,“ apeluje Štefaňák na zvýšenú opatrnosť všetkých zákazníkov „diaľkového“ obchodu.

Záujemcov o bezplatnú právnu sebaobranu v pondelok 17. marca na prednáške s JUDr. Jankovskou a JUDr. Ing. Budjačom zaujímalo aj uvedenie novely zákona „o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji“ do praxe. Tá prešla koncom januára druhým čítaním v parlamente, no podľa štátnej tajomníčky už v prvom polroku tohto roka parlament voči praktikám šmejdov pritvrdí prijatím ďalších dvoch zákonov, ktoré vyjasnia pravidlá podomového predaja. (stefa)

Nebankové pôžičky 2014


 

Ochrana spotrebiteľa 2014

Ochrana spotrebiteľa 2014

Ochrana spotrebiteľa 2014

Ochrana spotrebiteľa 2014

Ochrana spotrebiteľa 2014

Ochrana spotrebiteľa 2014

Ochrana spotrebiteľa 2014


 

Policajti zamierili k dôchodcom
VYSOKÉ TATRY – V zmysle novely zákona o cestnej premávke si „na mušku“ vzala tatranská Mestská polícia (MsP) seniorov.

Novela zákona o cestnej premávke vzhľadom na dramatický vývoj nehodovosti, na ktorej sa chodci podieľajú nemalou mierou najmä svojou nedisciplinovanosťou vo vzťahu k motorizovaným účastníkom, sprísňuje podmienky pre peších. „Keďže už aj v obci za zníženej viditeľnosti musia byť chodci vystrojení zviditeľňujúcimi prvkami, v stredu navštívime denné centrá, aby sme ich členom rozdali reflexné pásky. Aj touto formou chce MsP prispieť k zníženiu nehodovosti a jej udržaniu na nízkej úrovni,“ prehovoril zástupca náčelníka, projektový a koordinátor osvetovej činnosti, Jozef Štefaňák.
Okrem seniorov patria k druhým najohrozenejším účastníkom cestnej premávky deti, ktoré tiež policajti upozorňujú na dopravné nástrahy. Každoročne ich s neochvejnou pravidelnosťou vybavia reflexnými prvkami, no k ich zvýšenej bezpečnosti prispieva aj pestrofarebnejšie a teda „viditeľnejšie“ oblečenie, ktoré dokázateľne skracuje reakčný čas vodiča na „prekážku“.
„No najmä staršie ročníky inklinujú k tmavému odevu splývajúcemu so šeďou a hmlou, čo ich na ceste robí doslova neviditeľnými. Navlečenie či našitie už aj tej najmenšej svetelnej, reflexnej, odrazovej plochy by bolo určite  zvýšilo šancu niekomu z tých 72 percent chodcov usmrtených za zníženej viditeľnosti, o ktorých sa zmieňujú aktuálne štatistiky, “ apeluje na nutnosť kontrastu peších pohybujúcich sa na ceste Štefaňák.
Reflexný výstroj pre našich seniorov pripravili tatranskí mestskí policajti v spolupráci s oddelením Bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.  (stefa)


 

Policajti zamierili k dôchodcom
VYSOKÉ TATRY - V zmysle novely zákona o cestnej premávke si „na mušku“ vzala tatranská mestská polícia (MsP) seniorov. Pri svojej „tour“ po denných centrách minulú stredu zaúčinkovali aj na spotrebiteľské právne povedomie deduškov a babičiek.
Novela zákona o cestnej premávke vzhľadom na dramatický vývoj nehodovosti, na ktorej sa chodci podieľajú nemalou mierou najmä svojou nedisciplinovanosťou vo vzťahu k motorizovaným účastníkom, sprísňuje podmienky pre peších. „Keďže už aj v obci za zníženej viditeľnosti musia byť chodci vystrojení zviditeľňujúcimi prvkami, minulú stredu sme navštívili denné centrá, aby sme ich členom rozdali reflexné pásky. Aj touto formou chce MsP prispieť k zníženiu nehodovosti a jej udržaniu na nízkej úrovni,“ podotkol zástupca náčelníka, projektový a koordinátor osvetovej činnosti Jozef Štefaňák.
Okrem seniorov patria k druhým najohrozenejším účastníkom cestnej premávky deti, ktoré tiež policajti upozorňujú na dopravné nástrahy. Každoročne ich s neochvejnou pravidelnosťou vybavia reflexnými prvkami, no k ich zvýšenej bezpečnosti prispieva aj pestrofarebnejšie a teda „viditeľnejšie“ oblečenie, ktoré dokázateľne skracuje reakčný čas vodiča na „prekážku“.
„Najmä staršie ročníky inklinujú k tmavému odevu splývajúcemu so šeďou a hmlou, čo ich na ceste robí doslova neviditeľnými. Navlečenie či našitie už aj tej najmenšej svetelnej, reflexnej, odrazovej plochy by určite zvýšilo šancu niekomu z tých 72 percent chodcov usmrtených za zníženej viditeľnosti, o ktorých sa zmieňujú aktuálne štatistiky,“ apeloval na nutnosť kontrastu peších pohybujúcich sa na ceste Štefaňák.
Minulá streda bola v denných centrách pre policajtov zároveň príležitosťou na distribúciu brožúriek s názvom 7 krokov na ochranu spotrebiteľa. Autorkou manuálu na účinnú mentálnu právnu sebaobranu poškodených zákazníkov je advokátka, štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská. „V siedmich základných krokoch sa spotrebiteľ dozvie, čo robiť v prípade podozrenia z nekalých praktík nebankových subjektov a druhá brožúra ho nabáda k obozretnosti pri uzatváraní zmlúv s podomovými predajcami,“ výstižne zhrnul Štefaňák obsah praktických príručiek, ktoré by si mal preštudovať každý z nás ešte predtým, ako podpíše zmluvu s akýmkoľvek, najmä príležitostným zájazdovým predavačom. Na Slovensku podľa Jankovskej prebieha takmer milión exekučných konaní, ktoré okrem súčasnej legislatívy idú na vrub nízkeho právneho povedomia spotrebiteľov. „Brožúrky 7 krokov na ochranu spotrebiteľa, ktorých súčasťou sú aj vzory návrhov na začatie súdneho konania, považujeme za výbornú pomôcku a návod, ako sa priučiť spotrebiteľskej sebaobrane,“ dodal Štefaňák, z iniciatívy ktorého v Tatrách vznikla aj spolupráca s Fórom pre pomoc starším, jedným z občianskych združení zaoberajúcich sa problematikou „šmejdov“. (sfa)
Zdroj: Podtatranské noviny, číslo vyjdenia 6 / 2014 zo dňa 04.02.2014, prevzatá tlačová správa z autorskej dielne MsP Vysoké Tatry


 

Reflexné predmety 2014

Reflexné predmety 2014

Reflexné predmety 2014

Reflexné predmety 2014

Reflexné predmety 2014

Reflexné predmety 2014

Reflexné predmety 2014

Reflexné predmety 2014

Reflexné predmety 2014


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka