Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rok 2008

Podvodníci na seniorov nemajú


  Do akčného plánu prevencie kriminality zahrnuli členovia Mestskej polície Vysoké Tatry predovšetkým rizikové skupiny obyvateľstva, medzi ktoré seniori patria pre svoj vek a tým slabšiu fyzickú, sociálnu a psychickú obranyschopnosť pred rôznymi živlami páchajúcimi trestnú činnosť.
Október, považovaný za mesiac úcty k starším aj so svojím prvým dňom, ktorý je Medzinárodným dňom seniorov využili mestskí policajti na zintenzívnenie spolupráce s členmi všetkých piatich tatranských klubov dôchodcov, ktoré postupne navštívili so sériou prednášok, aby im sprostredkovali najnovšie poznatky v boji s kriminalitou.
  Predposledná beseda sa rozvinula minulý piatok medzi seniormi v Tatranskej Kotline, ktorí samotných „mestskáčov“ už neraz presvedčili záujmom o dianie v okolí. Opatrnosti však nikdy nie je dosť. „Všetci sa tu poznáme, snažíme sa byť ostražití,“ konštatuje Pavol Pirschel, ktorému pritakáva Ján Bogačík a ostatní. „Počuli sme veľa o neserióznych spoločnostiach, ktoré organizujú zájazdy na prezentačné podujatia, aj z tlače sme sa dozvedeli o podvodníkoch, ktorí navštevujú ľudí a odchádzajú od nich s celoživotnými úsporami. Falošných plynárov či poštárov isto nevpustíme,“ je presvedčená pani Marta Čermáková.
  „Možné nebezpečenstvo tejto skupine hrozí, pretože podvodníci ani tak nezneužívajú intelekt, ale sociálne cítenie ľudí,“ hovorí zástupca náčelníka MsP Jozef Štefaňák. O senioroch je známe, že sú vďačným zdrojom zlodejíčkov a kšeftárov.
  Aj príchod eura znamená pre seniorov, ktorí majú obmedzený prísun informácií potenciálne riziko. „Pri výmene korún na eurá sa treba jednoznačne vybrať do banky a netešiť sa z niekoho, kto vám zazvoní pri dverách, že vám ušetrí cestu do mesta a vymení vám ich bezplatne,“ apeluje Štefaňák na vnímavú skupinu, a dodáva, že: „Národná banka Slovenska bude mince vymieňať ešte päť rokov a bankovky ešte niekoľko mesiacov. Preto nie je dôvod na paniku.“
  Záver prednášky aj v tomto klube patril debate o medializovaných prípadoch okradnutých spoluobčanov. Preto – opatrnosti a ostražitosti nie je nikdy dosť! (luci)

Zdroj: Tatranský Dvojtýždenník


 

Susedská hliadka 2008

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

Smer – Žakovce.


  Už po tretíkrát a na trikrát mierila z Tatier plne naložená Avia do podtatranskej obce Žakovce. Cieľ – Inštitút Krista Veľkňaza. V tamojšom zariadení pre sociálne odkázaných žije okolo stopäťdesiat „chovancov“, ktorým aj tentoraz putovali veci v podobe teplého ošatenia či zariadenia pre domácnosť.
  „Keď sme s akciou pred dvoma rokmi začínali, leitmotívom bolo, dať Tatrancom možnosť pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú a zužitkovať použiteľné veci. Túlali sa nám tu rôzne živly, veci, ktoré inak obyvatelia vyhadzovali, z odpadu vyberali. Rozhádzané kusy potom lemovali cestičky a chodníky aj mimo intravilán. Skrátka, chceli sme zamedziť neporiadku,“ hovorí aktivista myšlienky Jozef Štefaňák z Mestskej polície Vysoké Tatry.
  Tak vznikla akcia, vďaka ktorej je „aj vlk sýty, aj ovca celá“.
„Keďže častejšie ako raz za rok nie je možné odvoz vecí zabezpečiť, stanovili sme fixný termín na jeseň. Vtedy sa robia jesenné upratovania aj v domácnostiach. Od augusta nám Tatranci vyvolávajú, či bude zbierka pre Žakovce a kedy,“ hovorí Štefaňák. Vďaka iniciatíve „mestskáči“ predstihli aj termín rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov, v ktorých by okrem odpadu z priestranstiev skončili možno aj nadrozmerné, ešte použiteľné, predmety z domácností. Tie tak nájdu vďačného adresáta. „Ľudia si urobia poriadok vo veciach, na ktorý sa dlho odhodlávali. Nie je však v našich silách zorganizovať odvoz častejšie ako raz za rok a musíme mať zatiaľ len po jednom zbernom mieste, aj to len v centrálnych častiach mesta. Avia sa do Žakoviec niekoľkokrát „otočí“,“ mieri na občiansku odozvu Štefaňák.
  K Žakovčanom z Tatier už putovali postele, chladnička, varič, otepľovačky, teplá obuv, veľa hračiek... Tie rozchytali malí obyvatelia Domu Márie Magdalény, kde v neúplných rodinách žije okolo desať detí.
  Obyvatelia žakovského „štátu v štáte“ sú nesmierne vďační za takúto materiálnu pomoc, Tatrancom aspoň takto sprostredkovane tlmočia slová vďaky. (luci)

Zdroj: Tatranský Dvojtýždenník


 

Žakovce 2008

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

Základom je dôvera


  Podľa odborníkov psychológov a pedagógov škôl je 30 – 35 percent študentskej populácie vystavená riziku, že budú zo strany svojich rovesníkov šikanovaní. Šikan – systematické zneužívanie moci však existuje u všetkých vekových kategórií. V dospelosti sa stretávame napríklad s jeho obdobou, ktorá je zaškatuľkovaná ako „domáce násilie“.
  Kto a čo môže urobiť preto, aby sa korigovali prejavy detského násilia, aby sa upevnila dôvera medzi dieťaťom – rodičom a školou a predchádzalo sa tak šikanovaniu medzi deťmi?
  „Blíži sa 19. november - Svetový deň prevencie týrania detí, ktorý vyhlásila medzinárodná organizácia zaoberajúca sa právami žien a detí, no nielen tento dátum je príležitosťou, ukázať deťom, že nie sú so svojimi problémami samy,“ hovorí iniciátor série prednášok o hrozbe a dôsledkoch šikanovania medzi žiakmi tatranských škôl zástupca náčelníka Mestskej polície Jozef Štefaňák.
  Streda presne pred týždňom sa medzi siedmakmi až deviatakmi Základnej školy v Tatranskej Lomnici niesla v znamení analýzy fenoménu šikan, pomenovaní príčin, dôsledkov a hľadania súvislostí medzi dieťaťom, školou a rodinou.
  Deti vedia byť v kolektíve na seba veľmi zlé. Podľa detských vývinových psychológov sa už v ranom detskom kolektíve (škôlka) vytvára hierarchia detských osobností. Postupne sa utvárajú skupinky silných a slabých. Tu vznikajú prvé príznaky šikanovania. Šikanovanie, teda prejavy fyzického, psychického či verbálneho násilia nie sú jednorazovou záležitosťou. Ak okolie nezneguje vplyv agresora, môže sa šikan podpísať pod narušené sebavedomie obete. Aj tu, ako pri všetkých prípadných prejavoch násilia platí – najlepšia je prevencia.
  Napriek tomu, že sa detské obete ako aj agresori snažia skutočnosť pred dospelými tajiť, od dospelých závisí priebeh a eliminácia šikany.
  „Mali by sme sa deťom viac venovať,“ mieni pracovníčka krajskej Pedagogicko-psychologickej poradne Mária Csordásová, pričom mieri predovšetkým na kvalitu spoločne prežitého času viac ako len na dĺžku času, ktorý spoločne strávi rodič s dieťaťom.
  Základom dobrého vzťahu medzi deťmi a rodičmi je dôvera. Napokon, v rodine tkvie tajomstvo kvalitnej psychologickej výbavy do života. Rodičovská výchova potencionálnych obetí rovnako ako potenciálnych agresorov má na deti vplyv.

O šikane: 


  Dostať sa do začarovaného kruhu menej hrozí deťom vo väčších kolektívoch, obeťou sa často stáva outsider, ktorého kolektív z rôznych príčin neakceptuje.
  Ako môžete šikanované dieťa spoznať? Môže mať strach zo školy, naoko bez príčiny sa mu zhorší prospech, má zničené, prípadne „stráca“ veci, peniaze, býva utrápené a môže tajiť aj prejavy fyzického násilia na tele.
 

Skúsme si viac všímať svojich priateľov.
 

Linka detskej istoty: 116 111 – bezplatná telefonická linka (luci)
 

Zdroj Tatranský Dvojtýždenník
 


 

Šikanovanie 2008

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Tatranským „mestskáčom“ patrí ďalšie prvenstvo


  VYSOKÉ TATRY – Na piatkovej prezentácii tripartitnej spolupráce mestských polícií (MsP) predstavili tatranskí mestskí policajti bezpečnostnú súčasť uniformy, ktorá je na Slovensku zatiaľ unikátom.
  Už túto zimu sa ôsmi mestskí policajti mesta Vysoké Tatry zaodejú do reflexnej bundy so špecifickým šachovnicovým vzorom, ktorý ich odlíši od ostatných užívateľov odevu s reflexným efektom. „Inšpirovali sme sa u londýnskej metropolitnej polície,“ vysvetľuje zástupca náčelníka MsP Jozef Štefaňák pôvod vzniku špeciálneho odevu, ktorý napomôže ich jednoduchšej identifikácii v spleti množstva návštevníkov mesta Vysoké Tatry. Podľa náčelníka MsP Miroslava Kolodzeja sú „jeho“ policajti prví na Slovensku, ktorí siahli po zvýraznení bezpečnostného a ochranného odevu.
  Parlament len pred niekoľkými dňami schválil nový zákon o cestnej premávke, ktorým sa od 1. februára budúceho roku sprísňuje napríklad pohyb chodcov za zníženej viditeľnosti – mimo obce budú povinní mať na sebe dobre viditeľný bezpečnostný prvok. „Prostredníctvom projektov na zvýšenie bezpečnosti chodcov apelujeme na všetky vekové kategórie obyvateľstva a snažíme sa vybaviť ich bezpečnostnými reflexnými prvkami, presviedčame ich o dôležitosti prevencie a bezpečnom pohybe na cestách, nezabúdame však na vlastnú bezpečnosť “ informuje Štefaňák, koordinátor niekoľkých úspešných projektov tatranskej mestskej polície.
  Jedným z nich je projekt cezhraničnej spolupráce susediacich mestských polícií, do ktorej sa k iniciátorovi, MsP Vysoké Tatry, pridala poľská Straz miejska Zakopane a na našej strane MsP Poprad.
Druhé stretnutie polícií participujúcich na ochrane návštevníkov a obyvateľov na oboch stranách Tatier, ktoré sa tentoraz uskutočnila na slovenskej strane, sa nieslo aj v znamení predstavenia inovovanej osvetovej kampane.
  Už niekoľko sezón oslovujú tatranskí policajti návštevníkov pútavým letákom v dvojjazyčnej mutácii, z ktorého mohli čerpať dobré rady pri pobyte v Tatrách, no nielen v čase zvýšenej migrácie dovolenkárov, kedy vzrastá kriminalita.
  Najnovší bulletin je v štyroch jazykoch, k slovenčine a angličtine pribudla poľština a nemčina. Návštevníci turistických centier na oboch stranách Vysokých Tatier v ňom získajú komplexné informácie ako aj užitočné telefónne čísla, na ktorých v prípade potreby zastihnú pracovníkov mestských polícií – tatranskej, popradskej, zakopianskej i štátnej polície - Obvodného oddelenia Policajného zboru v Starom Smokovci.
  Policajná tripartita sa na druhom cezhraničnom stretnutí dohodla na vzájomnej výmene praktických skúseností návštevou slovenských mestskáčov v Poľsku a Poliakov u nás. (luci)

  popisok: Bezpečnostnú reflexnú bundu so šachovnicovým vzorom, ktorý je typickým doplnkom policajných uniforiem predstavili tatranskí mestskí policajti aj poľským a popradským kolegom.

Foto: luci
 

Zdroj Tatranský Dvojtýždenník
 


 

Bezpečný turista 2008

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Na bezpečnú cestu do školy


  S myšlienkou „Vidieť a byť videný“, ktorá pre deti predstavuje balíček predmetov s reflexným efektom, výrazne sa podieľajúcom na „zviditeľnení“ účastníka cestnej premávky, zavítali tentoraz tatranskí mestskí policajti medzi prváčikov troch tatranských škôl. Po škôlkaroch to boli minulý utorok žiaci prvých ročníkov Základnej školy v Tatranskej Lomnici, Dolnom Smokovci a Vyšných Hágoch, ktorých v rámci prevenčného programu policajti „vyzbrojili“ výbavou pre lepšiu bezpečnosť na cestách.
  Prvý ročník je pre dieťa prelomovým obdobím, nastupuje dráhu samostatnosti, zvyšujú sa naň psychické i fyzické nároky a podľa pozorovateľov sa zvyšuje počet stresových podnetov, ktoré musí riešiť samo. Je dôležité, aby si dieťa osvojilo trasu do školy. Z dopravného hľadiska by mala byť čo najbezpečnejšia i za cenu, že nebude tá najkratšia. „V tomto veku dieťa ešte nie je schopné na priechode pre chodcov vyhodnocovať niekoľko podnetov naraz,“ uvádza na príklade áut idúcich oboma smermi, zároveň svetelnej signalizácii, pokrikov kamarátov, prípadne inom rozptýlení detí Štefaňák.
  „Nehodovosť detí prudko stúpa s nástupom do školy. V predškolskom veku sa deti stávajú obeťami dopravných nehôd menej, ale len preto, že ich cestu sledujú starší súrodenci alebo dospelé osoby,“ vysvetľuje zástupca náčelníka Mestskej polície Vysoké Tatry Jozef Štefaňák, ktorý prišiel s myšlienkou, zadovážiť tatranským deťom – škôlkárom reflexné vestičky a prvákom ruksak a ďalšie predmety z reflexného materiálu.
  „Deti sa prepravujú prostriedkami hromadnej dopravy, prechádzajú cez cesty. Blíži sa zima, bude sa skôr stmievať a žiačikovia sa neraz domov vracajú z rôznych krúžkov a tréningov až potme,“ argumentuje člen policajnej hliadky Peter Cetinský. „Automobil pri 60 kilometrovej rýchlosti za hodinu potrebuje na zastavenie asi 40 metrov a táto vzdialenosť sa v zlom počasí – za dažďa a sneženia môže ešte predĺžiť. Naše mesto je rozlohou najväčšie na Slovensku, deti tu prekonávajú veľké vzdialenosti, “ dodáva Štefaňák.
  Aj prváčik Samko Saloň z Tatranskej Lomnice denne meria cestu do školy cez frekventovanú cestu druhej triedy, zatiaľ v sprievode otecka. Nielen jemu sa teda zídu rady a pokyny policajtov, ako čo najbezpečnejšie cestu do školy zdolať. (luci)

  (zdroj: internet) Chodci a cyklisti však patria medzi najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. Pri náraze s vozidlami nie sú chránení žiadnymi ochrannými pomôckami. Vzhľadom na to, že ich hmotnosť predstavuje len časť z hmotnosti vozidla, absorbujú takmer celú kinetickú energiu uvoľnenú pri náraze. Je preto dôležité, aby boli čo najviac viditeľní pre vodičov osobných a nákladných vozidiel. Platí to najmä za tmy a pri zníženej viditeľnosti, i keď výber správneho oblečenia alebo doplnku môže zachrániť život i cez deň.

zdroj: Tatranský Dvojtýždenník

 


 

BECEP 2008

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

Cena záchráneného života sa nedá vyčísliť

Na slovenských cestách pri dopravných nehodách ročne zahynie v priemere 60 detí. Tatranskí policajti chcú prevenciou proti neblahej štatistike bojovať. Včera všetkým škôlkarom v Tatrách rozdali reflexné vesty.


VYŠNÉ HÁGY. To, že vesty policajti rozdávali na prahu jesene, nie je náhoda. „Začína sa skôr stmievať. Čoraz častejšie bude padať hmla. Reflexná vesta môže bezpečnosť najmenších enormne zvýšiť," hovorí vicenáčelník mestskej polície Vysoké Tatry Jozef Štefaňák. Ide najmä o to, že špeciálnu tkaninu vidno do vzdialenosti 200 metrov aj v nepriaznivých poveternostných podmienkach.

Riaditeľka druhej najvyššie položenej škôlky na Slovensku vo Vyšných Hágoch Zdenka Marešová hovorí, že myšlienka policajtov je fantastická. „Bezpečnosť detí to určite zvýši," povedala riaditeľka. Tá s humorom dodala, že deti vo veste budú viditeľnejšie i pre učiteľky na vychádzkach do lesa.

Vicenáčelník Štefaňák nerád počúva skeptické ponosy typu, ako zistíme, či projekt bol úspešný, či sa naozaj oplatí sa deťom rozdávať reflexné vesty a podobne. „Českí poisťovací experti vyčíslili cenu ľudského života na 16 miliónov korún. Podľa mňa sa ale ten vyčísliť peniazmi vôbec nedá. Preto ak tieto vesty zachránia čo i len jeden detský život alebo predídu zraneniu, čas do toho vložený určite nebol stratený," uviedol Štefaňák.

U škôlkarov tatranský projekt bezpečnosti na cestách nekončí. Ďalšími akciami pokračuje na základných školách, cez dospelých končí až u seniorov v kluboch dôchodcov. Tomáš Tišťan

Zdroj: Korzár 24.09.2008


 

Bezpečná škôlka 2008

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

Drogová nezávislosť

  Amy Winehouse, Britney Spears, Pete Doherty, Kate Moss, Kurt Cobain, Melanie Griffitová, Richard Müller či Dušan Cinkota... viete čo ich spája? Okrem nevšedného talentu, ktorý naplno rozbalili v umeleckej branži aj dávka excentrizmu. Pre tieto zvučné mená má spoločný menovateľ – drogy. Niektorých toxikománia doviedla na okraj spoločenskej i životnej priepasti, iní viac či menej úspešne zvládajú sínusoidu, ktorá predstavuje striedanie abstinencie s neodolateľným, no nezvládnuteľným „fungovaním“ na drogách. Podľa posledných štatistík má nejakú skúsenosť s drogami každý tretí človek vo veku osemnástich rokov!
  Aj preto stavili členovia Mestskej polície (MsP) Vysoké Tatry na preventívny program, ktorý má prispieť k lepšej informovanosti detí o nebezpečenstve drog. Antidrogové lekcie, adresované žiakom ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl v Dolnom Smokovci a Tatranskej Lomnici, vyvrcholili posledným stretnutím pred prázdninami 11. júna.
  Prázdniny, ktoré rozšíria mantinely správania detí a pubescentov sú nielen príležitosťou na regeneráciu síl ale aj na nové zážitky. „Nechceme však aby to boli drogy, alkohol, fajčenie...,“ hodnotí zástupca MsP Jozef Štefaňák prízvukujúc, že v letných mesiacoch sú deti viac bez dozoru rodičov a striehnu na nich rôzne nebezpečenstvá.
  Hodiny teórie v rámci projektu sa striedali s diskusnými chvíľkami. Čo žiakov chytilo za srdce na predprázdninovom „tréningu“, to bola sfilmovaná spoveď pražskej narkomanky Katky. Sedem rokov drogovej závislosti, ktoré zachytil filmový pás dokumentoval zmietanie sa mladej ženy v osídlach návykovej látky. Jej vzostupy a pády, morálne i sociálne, sledovali deti so zatajeným dychom. Dvaja z oslovených (nemenovaných) ôsmakov školy v Dolnom Smokovci sa k fajčeniu, ochutnaniu alkoholu či nebodaj skúsenosti s drogami nepriznali. Dúfame, že ich spoveď bola úprimná, neovplyvnená prítomnosťou pedagógov, policajtov a médií.
  Aj tentoraz prispeli k prekonávaniu informačnej bariéry o toxikománii
členovia prešovského OZ Risen, organizácie zaradenej do terénneho programu , Ferko Kováčik a p. Tkáčová.
  Drogoví díleri nachádzajú klientov medzi mládežou na diskotékach. Stačí nepozorovane vpašovať omamnú látku do nápoja raz, viackrát. Niekoľko náhod, zhôd okolností a cesta do pekla sa môže začať...
  Policajti a pedagógovia apelujú aj na rodičov, aby si na deti našli čas aj počas prázdnin. Závislosť od návykovej látky nie je rýchlou záležitosťou, a má varovné signály. „Pozornému oku rodičov by nemalo ujsť zmenené správanie detí,“ konštatuje zástupca náčelníka MsP. Mestskí policajti budú v informatívnych preventívnych programoch pokračovať aj v budúcom školskom roku.

Zdroj: Tatranský Dvojtýždenník (luci)


 

Drogová nezávislosť 2008

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

Deťom sa predstavil integrovaný záchranný systém

Oslavy Dňa detí, ktoré pripravilo mesto Vysoké Tatry tatranským školákom dostali tento rok opäť nový rozmer.

Sily spojilo oddelenie kultúry a športu s pracovníkmi Mestskej polície, Agentúrou Mimosa production, výsledkom čoho boli dva dni osláv detského sviatku plné športového súťaženia, kultúry, relaxu a zábavy.

Volajte 112: Nemáte sa čoho obávať! Základné záchranné zložky – útvar Policajného zboru zo Starého Smokovca, Hasičský a záchranný zbor Poprad, Horská služba, záchranná zdravotná služba EMS a členovia Mestská polícia Vysoké Tatry - pôsobiace v integrovanom záchrannom systéme prišli na pozvanie gestora tejto časti programu pre deti - Mestskej polície - nie v stave núdze. Tak začínal program osláv v druhý deň (30. mája) megapodujatia v jazdeckom areáli v Tatranskej Lomnici. Deťom predviedli policajti, hasiči i záchranári súčinnosť jednotlivých zložiek a oboznámili ich so svojou prácou. Môcť nasadnúť do policajného auta, pohladkať psa horských záchranárov, vyskúšať na spolužiakovi stabilizovanú polohu, či vyskúšať si „hasenie“ vodou
bolo rovnako zaujímavé ako odpovede policajtov a záchranárov na neutíchajúce otázky malých zvedavcov. Čerešničkou na torte bola novučičká hasičská plošina, jediná v regióne, ktorú popradskí hasiči použili napríklad pri záchrane malej Laury na mestskom sídlisku, a dosiahne do výšky ôsmeho poschodia. Ďalším prekvapením pre malých oslávencov boli sponzorské sladkosti, ktoré dodali energiu do ďalších zážitkov. A to sa ešte zďaleka dopoludnie plné tajomstiev a zábavy pre deti neprehuplo do druhej polovice. (luci)

 

Zdroj: Tatranský dvojtýždenník 11.06.2008

    


 

MDD 2008

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

Predpisy sa učia medzi oblakmi

(Najvyššie položené dopravné ihrisko 1111 m)

 

  Vysoké Tatry – Mestský policajti postavili pre deti najvyššie položené dopravné ihrisko na Slovensku – 1111 metrov nad morom. Deti z Vyšných Hágov na ňom spoznávajú dopravné predpisy, značky a učia sa, ako sa bezpečne správať v cestnej premávke.

  Na Slovensku zomiera ročne pri dopravných nehodách až 60 detí. Vlani z viac ako 60-tisíc dopraných nehôd takmer tisíc zapríčinili chodci, pričom v 300 prípadoch išlo o deti. Práve tieto alarmujúce štatistiky motivovali mestských policajtov z Vysokých Tatier, aby spolu s Horskou záchrannou službou a Slovenským autoturist klubom pripravili pre najmenších Tatrancov preventívnu akciu, zameranú na dopravnú výchovu. V Tatrách nemáme žiadne dopravné ihrisko. Aby sme deti nemuseli vláčiť do Popradu, priniesli sme im ihrisko priamo pred školu, „povedal zástupca náčelníka mestských policajtov Jozef Štefaňák.“

  Deti z Vyšných Hágov na najvyššie položenom dopravnom ihrisku na Slovensku spoznávali dopravné značky, jazdili s prilbou na bicykli, učili sa, ako sa správať počas jazdy v aute a takisto dostali od záchranárov zásady prvej pomoci. „Musím povedať mamke, aby mi kúpila prilbu. Bez nej už na bicykel nesadnem,“ vyhlásila Kristínka (9) z Vyšných Hágov po tom, ako si vypočula prednášku o tom, že je hlavička je bez ochrany zraniteľná ako škrupinka vajíčka.

Braňo Bielený
(zdroj Nový čas 21. 05 2008)


 

Dopravné ihrisko 2008

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

 

 O obchode s ľuďmi

 

 

  Vysoké Tatry (red) – Obchod s bielym mäsom v posledných rokoch prudko rastie. V rebríčku organizovaného zločinu sa nachádza na druhom mieste za nelegálnym obchodom zo zbraňami a predbehol aj obchod s drogami. Obeťami obchodu sa často stávajú mladí a neskúsení ľudia. Aj to je dôvod, prečo sa Mestská polícia vo Vysokých Tatrách v rámci prevenčných aktivít venuje aj tejto téme. Pre žiakov SOU spoločného stravovania v Hornom Smokovci pripravila minulú stredu prednášku o rizikách práce v zahraničí a o obchode s ľuďmi. „Prednášku sme pripravili pre žiakov posledných ročníkov školy v odboroch servírka, čašník a kuchár, ktorí sú potencionálne obete obchodu, pretože väčšina obetí sa zaujíma práve o prácu v reštauračných a hotelových službách. Väčšina žiakov týchto odborov z dôvodu získania nových pracovných, jazykových skúseností a vyšších zárobkov odchádza po skončení školy do zahraničia. Je to skupina mladých, neskúsených naivných a z dôvodu malého záujmu aj slabo informovaných ľudí. Preto je nanajvýš dôležité pred odchodom do zahraničia ich informovať, ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi a v prípade, že sa stanú obeťou obchodu, ako si pomôcť,“ uviedol zástupca náčelníka MsP vo V. Tatrách Jozef Štefaňák.

  O pomoci obetiam obchodu s ľuďmi študentom hovorila Mária Csordásová z Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne v Poprade. 

( zdroj Podtatranské noviny 13.5.2008 )

 


 

Obchod s ľuďmi 2008

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

Správaj sa normálne 2008

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka