Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačové správy

Odštartovala rekonštrukcia roky chátrajúcej vily Alica

 

 

 

 

Odštartovala rekonštrukcia roky chátrajúcej vily Alica

 

Vysoké Tatry (20. decembra 2007) – V týchto dňoch odštartovali práce na záchrane roky chátrajúcej pamiatkovo chránenej vily Alica v Starom Smokovci. Z finančného me-chanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórskeho finančného mechaniz-mu (NFM) získalo mesto na jej rekonštrukciu vyše 321-tisíc EUR, sumou viac ako 56-tisíc EUR prispeje štát.

„Podnikli sme niekoľko pokusov o získanie prostriedkov na rekonštrukciu tejto historickej budovy a napokon sa nám podarilo presadiť projekt cez nórske fondy. Skončili sme na druhom mieste v rámci Slovenska,“ uviedol primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš.

Vilu, ktorú v roku 2002 vyhlásilo ministerstvo kultúry za národnú kultúrnu pamiatku, stavbári kompletne rozoberú, poškodené časti vymenia alebo zreparujú a opäť dajú do-kopy. Po rekonštrukcii bude slúžiť nielen domácim, ale aj turistom. V projekte sa počíta s priestormi pre historické múzeum, galériu regiónu, informačné centrum, interaktívnu knižnicu s prístupom na internet, ale aj prezentačnými, konferenčnými, zasadacími či seminárnymi priestormi.
Ukončenie stavebných prác je plánované do 30. decembra 2008, zhotoviteľom stavby je ružomberská firma Paull & P, s.r.o. Predpokladané náklady dosiahnu necelých 14,3 milió-na korún. Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho fi-nančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

***************************************
Z HISTÓRIE:
Zrubová vila vyrástla v roku 1889 podľa projektu Gedeona Majunkeho. Neďaleko vtedajšej Klotildinej cesty ve-dúcej zo Starého Smokovca na Štrbské Pleso ju pre potreby hostí dala postaviť Spišská úverová banka, ktorá bola v tom čase majiteľkou Starého Smokovca. Nazvala ju Malý Spiš (Kis Scepusia, Kleine Scepusia). O pár ro-kov ju premenovali na vilu Dezidera Szilágyiho. Stalo sa tak na počesť liberálneho politika a univerzitného pro-fesora, ktorý bol veľkým milovníkom Tatier. Po roku 1918 opäť zmenila svoje meno. Tentokrát na počesť dcéry vtedajšieho prezidenta T. G. Masaryka sa z nej stala vila Alica. Neskôr za z vily stal obytný dom a začiatkom 70. rokov minulého storočia sa do jej priestorov nasťahovala Mestská ľudová knižnica. Tá sa v roku 2001 presťaho-vala do Domu služieb a Alica ostala prázdna. O rok neskôr ju ministerstvo kultúry vyhlásilo za národnú kultúrnu pamiatku. Keďže všetky pokusy na jej záchranu stroskotali, mesto istý čas uvažovalo, že vilu dá zbúrať a postaví jej repliku. Pamiatkari s takýmto krokom však nesúhlasili. Mesto sa však myšlienky na rekonštrukciu chátrajúcej vily nevzdalo. V roku 2004 požiadalo ministerstvo kultúry o dotáciu na prípravu projektovej doku-mentácie v rámci programu Obnovne si svoj dom. Ministerstvo žiadosti vyhovelo a mestu „odkleplo“ 150-tisíc korún.

***************************************
FINANČNÝ MECHANIZMUS EHP A NÓRSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS
Súčasne so vstupom do Európskej únie (EÚ) sa Slovenská republika stala členom Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA), do ktorého patria aj krajiny Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO). Na základe doho-dy medzi EÚ a krajinami EZVO Nórske kráľovstvo, Island a Lichtenštajnsko poskytnú v období od 1. mája 2004 do 30. apríla 2009 Slovenskej republike a ďalším štátom finančnú pomoc v celkovej ročnej sume 13,36 miliónov EUR. Počas obdobia piatich rokov bude Slovenskej republike poskytnutá celková suma 67 mil. EUR, pričom 95% tejto sumy bude poskytnutých zo zdrojov Nórskeho kráľovstva.
Podpisom memoránd o porozumení začiatkom roka 2005 sa vytvorili dva samostatné finančné mechanizmy, a to finančný mechanizmus EHP (FM EHP) a Nórsky finančný mechanizmus (NFM). Cieľom tejto pomoci je prispieť k zmierneniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore prostredníctvom grantov na investičné a rozvojové projekty. (viac na: www.eeagrants.sk)


 
ÚvodÚvodná stránka