Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

O školských obvodoch základných škôl v meste Vysoké Tatry

N A R I A D E N I E

Mesta Vysoké Tatry č. 3/2008 zo 4. septembra 2008
o školských obvodoch základných škôl v meste Vysoké Tatry

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 


Čl. 1

 1. Toto nariadenie určuje školské obvody pre základné školy, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vysoké Tatry /ďalej len „mesto“/. Mesto je zriaďovateľom troch základných škôl: Základnej školy Vyšné Hágy, Základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec a Základnej školy Tatranská Lomnica.
 2. V súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov sa v meste určujú tri školské obvody pre základné školy uvedené v odseku 1.

Čl. 2

 1. Školský obvod Základnej školy Vyšné Hágy tvoria časti mesta Podbanské, Štrbské Pleso, Vyšné Hágy a Nová Polianka.
 2. Školský obvod Základnej školy Vyšné Hágy je spoločný školský obvod pre Obec Mengusovce a pre Obec Štôla.
 3. V základnej škole Vyšné Hágy v ročníkoch prvého stupňa budú plniť povinnú školskú dochádzku žiaci, ktorí majú trvalé bydlisko v školskom obvode uvedenom v odseku 1. V tejto základnej škole budú plniť povinnú školskú dochádzku aj žiaci, ktorí majú trvalé bydlisko v Obci Mengusovce a v Obci Štôla.

Čl. 3

 1. Školský obvod Základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec tvoria časti mesta Podbanské, Štrbské Pleso, Vyšné Hágy, Nová Polianka, Tatranská Polianka, Tatranské Zruby, Nový Smokovec, Starý Smokovec, Horný Smokovec a Dolný Smokovec.
 2. Školský obvod Základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec je spoločný školský obvod pre Obec Nová Lesná.
 3. V Základnej škole s materskou školou Dolný Smokovec budú plniť povinnú školskú dochádzku žiaci, ktorí majú trvalé bydlisko v školskom obvode uvedenom v odseku 1. V tejto základnej škole budú plniť povinnú školskú dochádzku aj žiaci, ktorí majú trvalé bydlisko v Obci Nová Lesná. 

Čl. 4

 1. Školský obvod Základnej školy Tatranská Lomnica tvoria časti mesta Tatranská Lesná, Tatranská Lomnica, Tatranské Matliare, Kežmarské Žľaby a Tatranská Kotlina.
 2. Školský obvod Základnej školy Tatranská Lomnica je spoločný školský obvod pre Obec Stará Lesná.
 3. V Základnej škole Tatranská Lomnica budú plniť povinnú školskú dochádzku žiaci, ktorí majú trvalé bydlisko v školskom obvode uvedenom v odseku 1. V tejto základnej škole budú plniť povinnú školskú dochádzku aj žiaci, ktorí majú trvalé bydlisko v Obci Stará Lesná.

Čl. 5

 1. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy do ktorej sa hlási. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý.
 2. Základné školy v meste sú povinné z prostriedkov štátneho rozpočtu, uhradiť zákonným zástupcom žiakov z obcí s ktorými tvoria spoločný školský obvod cestovné náklady na dopravu žiakov do školy a späť do miesta trvalého bydliska vo výške hromadnej dopravy, a to
    1. Základná škola Vyšné Hágy zákonným zástupcom žiakov z Mengusoviec a zo Štôly,
    2. Základná škola s materskou školou Dolný Smokovec zákonným zástupcom žiakov z Novej Lesnej,
    3. Základná škola Tatranská Lomnica zákonným zástupcom žiakov zo Starej Lesnej.

Čl. 6

 

 1. Zrušuje sa nariadenie č. 7/2004 o školských obvodoch základných škôl.
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2008.                                                                                                   Ing. Ján M o k o š
                                                                                                         primátor

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka