Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

O školských obvodoch základných škôl

Schválené: 13.5.2004

Účinnosť: 1.6.2004

N A R I A D E N I E Mesta Vysoké Tatry č. 7/2004 z 13. mája 2004 o školských obvodoch základných škôl

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 Čl. 1

 
  1. V meste Vysoké Tatry /ďalej len „mesto“/ sú dve základné školy v ktorých je deväť ročníkov: Základná škola Dolný Smokovec a Základná škola Tatranská Lomnica.
  2. V súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa v meste určujú dva školské obvody pre základné školy uvedené v odseku 1.

 Čl. 2

 

  1. Školský obvod Základnej školy Dolný Smokovec tvoria časti mesta Podbanské, Štrbské Pleso, Vyšné Hágy, Nová Polianka, Tatranská Polianka, Tatranské Zruby, Nový Smokovec, Starý Smokovec, Horný Smokovec a Dolný Smokovec.
  2. V Základnej škole Dolný Smokovec budú plniť povinnú školskú dochádzku žiaci, ktorí majú trvalé bydlisko v školskom obvode uvedenom v odseku 1. V tejto základnej škole budú plniť povinnú školskú dochádzku aj žiaci, ktorí majú trvalé bydlisko v obci Nová Lesná, v zmysle dohody uzatvorenej medzi štatutárnymi zástupcami mesta a obce Nová Lesná.
  3. Školský obvod Základnej školy Dolný Smokovec je spoločný pre žiakov s trvalým bydliskom podľa odseku 1 a pre žiakov s trvalým bydliskom v obci Nová Lesná.

 Čl. 3

 
  1. Školský obvod Základnej školy Tatranská Lomnica tvoria časti mesta Tatranská Lesná, Tatranská Lomnica, Tatranské Matliare, Kežmarské Žľaby a Tatranská Kotlina.
  2. V Základnej škole Tatranská Lomnica budú plniť povinnú školskú dochádzku žiaci, ktorí majú trvalé bydlisko v školskom obvode uvedenom v odseku 1. V tejto základnej škole budú plniť povinnú školskú dochádzku aj žiaci, ktorí majú trvalé bydlisko v obci Stará Lesná, v zmysle dohody uzatvorenej medzi štatutárnymi zástupcami mesta a obce Stará Lesná. 
  3. Školský obvod Základnej školy Tatranská Lomnica je spoločný pre žiakov s trvalým bydliskom podľa odseku 1 a pre žiakov s trvalým bydliskom v obci Stará Lesná.

 Čl. 4

 
  1. Zrušuje sa nariadenie č. 1/2003 o školských obvodoch základných škôl.
  2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 2004.
 

Ing. Ján M o k o š
primátor

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka