Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

O príspevku na dopravu do detského domova a jeho poskytovaní

NARIADENIE

Mesta Vysoké Tatry č. 6 /2007 z 8. 11. 2007
o príspevku na dopravu do detského domova a jeho poskytovaní

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 64 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenie:ä

 1. Príspevok na dopravu sa poskytuje na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa a rodiča, prípadne osoby, ktorá sa osobne o dieťa stará (ďalej len „oprávnená osoba“), ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova.
 2. Toto nariadenie upravuje formu príspevku na dopravu a podrobnosti jeho poskytovania do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené.

 

Čl. 2

Príspevok na dopravu: 

 1. Mesto Vysoké Tatry (ďalej len „mesto“) môže poskytnúť príspevok na dopravu do detského domova oprávnenej osobe, ktorej bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova. Oprávnená osoba musí mať trvalý pobyt v meste najmenej jeden rok pred umiestnením dieťaťa do detského domova.
 2. Príspevok na dopravu do detského domova sa oprávnenej osobe poskytne na základe
  1. písomnej žiadosti,
  2. potvrdenia z detského domova o osobnom stretnutí s dieťaťom, 
  3. cestovného dokladu o uskutočnení cesty do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené.
 3. Príspevok na dopravu do detského domova sa oprávnenej osobe poskytne formou finančnej náhrady cestovného, po predložení cestovných dokladov na autobus, prípadne osobný vlak, zrýchlený vlak, alebo rýchlik II. triedy. 
 4. Oprávnenej osobe sa poskytne príspevok na dopravu v plnej výške na cestu z mesta do detského domova do 30 dní od doručenia žiadosti podľa ods. 2. 
 5. Príspevok na dopravu do detského domova možno poskytnúť oprávnenej osobe najviac štyrikrát v kalendárnom roku.

Čl. 3

Účinnosť:

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2008.

                                                                                             Ing. Ján Mokoš
                                                                                                  primátor

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka