Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

O odstraňovaní vrakov na území Mesta Vysoké Tatry

Schválené: 23.5.2002

Účinnosť: 8.6.2002

« VZN

NARIADENIE Mesta Vysoké Tatry č. 84/2002 z 23. mája 2002, ktorým sa mení nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 79/2001 o parkovaní a odťahovaní motorových vozidiel a o odstraňovaní vrakov na území Mesta Vysoké Tatry

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 Čl. 1

 

Nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 79/2001 o parkovaní a odťahovaní motorových vozidiel a o odstraňovaní vrakov na území Mesta Vysoké Tatry sa mení takto:

  1. V Čl. 2 ods. 3 sa v predposlednej vete slová " Mestským úradom Vysoké Tatry v Starom Smokovci /ďalej len "mestský úrad"/" nahrádzajú slovom "mestom".
  2. V Čl. 3 ods. 2 sa slová "mestský úrad, oddelenie regionálnej politiky" nahrádzajú slovom "mesto".
  3. V Čl. 5 ods. 2 sa slová "15 dní od písomného upozornenia Mestskou políciou Vysoké Tatry" nahrádzajú slovami "30 dní odo dňa vyradenia z evidencie".
  4. V Čl. 5 ods. 3 sa slová "finančné oddelenie mestského úradu mu určí miestny poplatok za užívanie verejného priestranstva až do doby odstránenia motorového vozidla" nahrádzajú slovami "urobí tak mesto na náklady majiteľa vraku, ktoré vrak odovzdá na parkovisko určené Okresným úradom v Poprade."
  5. V Čl. 5 sa vypúšťa ods. 4.

 Čl. 2

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 

Gabriel Ondrovič v. r.
primátor

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka