Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsob jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia

Schválené: 25.9.2014

Účinnosť: 10.10.2014

Nariadenie

Mesta Vysoké Tatry č. 5 z 25.9.2014

o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie

motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsob jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia

 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon) na tomto všeobecne záväznom nariadení o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel:

 

Článok č. 1

Úvodné ustanovenie a vymedzenie základných pojmov

 

Účelom tohto nariadenia je

 1. Vymedzenie úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel na území mesta Vysoké Tatry.
 2. Určenie výšky úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel.
 3. Určenie spôsobu platenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel.
 4. Určenie spôsobu preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel.

 

Článok č. 2

Úseky miestnych komunikácií vymedzených na dočasné parkovanie

motorových vozidiel

 

 1. Na dočasné parkovanie motorových vozidiel sa vymedzujú úseky miestnych komunikácií, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Vysoké Tatry:
 1. Lokalita č.1: miestna komunikácia parc.č. 261/2, 275/18 a 275/34, k. ú. Starý Smokovec (Švajčiarsky dom – plnička kyselky),
 2. Lokalita č. 2: miestna komunikácia parc. č. 261/1, 463/1, 481/2, 481/3, 4133/30, k. ú. Starý Smokovec (cesta nad hotelom Grand – cesta pod údolnou stanicou lanovky – cesta pod lyžiarskym areálom Jakubkova lúka),
 3. Lokalita č. 3: : miestna komunikácia parc. č. 533/2, k.ú. Štrbské Pleso, (stará Popradská cesta).
 1. Vymedzenie úseku miestnej komunikácie na dočasné parkovanie motorových vozidiel sa určí použitím zvislých a vodorovných dopravných značiek. Na dočasné parkovanie motorových vozidiel môžu byť použité len úseky vyznačené zvislým a vodorovným dopravným značením, ktoré je schválené podľa platných právnych predpisov.

 

Článok č. 3

Výška úhrady, spôsob platenia, preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel

 

 1. Výška úhrady, spôsob platenia za dočasné parkovanie motorových vozidiel sa vyznačí na viditeľnom mieste pri vstupe na vyznačené úseky miestnych komunikácií, vymedzených na dočasné parkovanie dopravným značením. Výška úhrady je uvedená v prílohe č. 1 nariadenia.
 2. Úhradu je možné zaplatiť cez registračnú pokladňu zakúpením parkovacieho lístka alebo parkovacej karty, ktoré zároveň preukazujú zaplatenie úhrady.
 3. Platný parkovací lístok alebo parkovacia karta musia byť umiestnené za predným sklom vozidla na viditeľnom mieste tak, aby všetky údaje na doklade boli čitateľné z vonkajšej strany vozidla.
 4. Výška parkovného:
 1. Lokalita č.1: miestna komunikácia parc.č. 261/2, 275/18 a 275/34, k. ú. Starý Smokovec , (Švajčiarsky dom – plnička kyselky).
 2. Lokalita č. 2: miestna komunikácia parc. č. 261/1, 463/1, 481/2, 481/3, 4133/30, k. ú. Starý Smokovec (cesta nad hotelom Grand – cesta pod údolnou stanicou lanovky – cesta pod lyžiarskym areálom Jakubkova lúka).

 

Denné parkovanie

5,60 € Osobné vozidlo, motocykel celodenné parkovanie
10,00 € Autobus, nákladné vozidlo celodenné parkovanie
1,80 € Osobné vozidlo, motocykel na 1hodinu, parkovanie nad 4 hodiny je už celodenné
3,50 € Autobus, nákladné vozidlo na 1hodinu, parkovanie nad 3hodiny je už celodenné

 

 

Celoročné parkovanie – parkovacie karty

18,00 € Osobné vozidlá len pre trvalých obyvateľov mesta Vysoké Tatry
36,00 € Osobné vozidlá organizácií pôsobiacich v meste Vysoké Tatry
36,00 € Autobusy organizácií pôsobiacich v meste Vysoké Tatry
120,00 € Ostatné osobné vozidlá a autobusy

 

 1. Lokalita č. 3: miestna komunikácia parc. č. 533/2, k.ú. Štrbské Pleso (stará Popradská cesta).

Denné parkovanie

6,00 €

Osobné vozidlo, motocykel celodenné parkovanie
10,00 € Autobus celodenné parkovanie
1,60 € Osobné vozidlo, motocykel na 1hodinu

 

 1. Uvedené sumy sú konečné, v prípade že právnická osoba poverená prevádzkou parkovacích miest je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

 

Článok č. 4

Správa, údržba a prevádzka úsekov vymedzených miestnych

komunikácií na dočasné parkovanie

 

 1. Správu a údržbu úsekov miestnych komunikácií vymedzených na dočasné parkovanie vykonáva v súlade s § 3d ods. 5 písm. b) cestného zákona VPS Vysoké Tatry s.r.o., ktorej zriaďovateľom je Mesto Vysoké Tatry.
 2. Prevádzku parkovacích miest vykonáva:
 1. Lokalita č.1: miestna komunikácia parc.č. 261/2, 275/18 a 275/34, k. ú. Starý Smokovec (Švajčiarsky dom – plnička kyselky), právnická osoba poverená mestom.
 2. Lokalita č. 2: miestna komunikácia parc. č. 261/1, 463/1, 481/2, 481/3, 4133/30, k. ú. Starý Smokovec (cesta nad hotelom Grand – cesta pod údolnou stanicou lanovky – cesta pod lyžiarskym areálom Jakubkova lúka), právnická osoba poverená mestom.
 3. Lokalita č. 3: : miestna komunikácia parc. č. 533/2, k.ú. Štrbské Pleso (stará Popradská cesta), právnická osoba poverená mestom.

 

 

Článok č. 5

Záverečné ustanovenia

 

 1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.

 

                                                                   Ing. Ján Mokoš v.r.

                                                                       primátor mesta

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka