Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

NARIADENIE o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území Mesta Vysoké Tatry

Nariadenie

Mesta Vysoké Tatry č.4/2009 z 7.apríla 2009, ktorým sa mení nariadenie č. 2/2008 z 10.júla 2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území Mesta Vysoké Tatry

 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

Čl. 1

Nariadenie č.2/2008 sa mení takto:
1. V Čl.3 ods.1 sa slová „Verejnoprospešných služieb Vysoké Tatry“ (ďalej len „VPS“)
nahrádzajú slovami „ VPS Vysoké Tatry, s.r.o“ (ďalej len „ VPS“)
2. V Čl.8 ods.3 sa slová „5 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „165, 96 €“
3. V Čl.8 ods.4 sa slová „ 200 000,-Sk“ nahrádzajú slovami „ 6 638,78€“

 

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.


                                                                                        Ing. Ján Mokoš 
                                                                                             primátor
 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka