Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE ktorým sa vymedzujú miesta na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebnej kampane v Meste Vysoké Tatry

Schválené: 13.8.2014

Vyhlásené: 19.8.2014

Účinnosť: 2.9.2014

N A R I A D E N I E

Mesta Vysoké Tatry č. 4/2014 z 13. augusta 2014, ktorým sa vymedzujú miesta na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebnej kampane v Meste Vysoké Tatry

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách, podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 30 ods. 10 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

Čl. 1

Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady SR č. 191/2014 z 9. júla 2014 sa uskutočnia 15. novembra 2014 voľby do obecných a mestských zastupiteľstiev a voľby starostov obcí a primátorov miest.

Čl. 2

  1. Volebná kampaň je činnosť politickej strany, nezávislého kandidáta, prípadne ďalších subjektov zameraná na podporu alebo slúžiaca na prospech kandidujúcej politickej strany alebo nezávislého kandidáta vrátane inzercie alebo reklamy prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania, hromadných informačných prostriedkov, plagátov alebo iných nosičov informácií. Volebná kampaň sa začína 17 dní a končí sa 48 hodín pred začiatkom volieb.
  2. Na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií, počas volebnej kampane, sa v Meste Vysoké Tatry vymedzujú v jednotlivých častiach mesta tieto miesta:
Podbanské: pri Ochrannom obvode ŠL TANAPu
Vyšné Hágy:

pri Základnej škole

za vrátnicou Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie

Nová Polianka: pred areálom Vysokošpecializovaného ústavu pre pľúcne choroby
Tatranská Polianka: pri bytovkách
Nový Smokovec: pri potravinách na sídlisku Sibír
Starý Smokovec: pred Mestským úradom
Horný Smokovec: pri zastávke SAD
Dolný Smokovec:

pri Centre služieb /Sintra/

pri kostole

Tatranská Lomnica:

pri Potravinách na sídlisku

pri potravinách Sintra

Tatranské Matliare: pri zastávke SAD
Kežmarské Žľaby: pri zastávke SAD
Tatranská Kotlina:  pri zastávke SAD  „Čarda“

 

  1. Umiestňovať plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane možno len na miestach vymedzených v odseku 2.

Čl. 3

            Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia. Účinnosť nariadenia končí 48 hodín pred začiatkom volieb.

 

 

                                                                                           Ing. Ján   M o k o š  v.r.

                                                                                                     primátor

Nariadenie vyvesené: 19.8.2014

Nariadenie zvesené: 5.9.2014

Účinnosť: 2.9.2014

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka