Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2016/1 Územného plánu mesta Vysoké Tatry

Dátum zverejnenia návrhu: 22.10.2018

Schválené: 8.11.2018

Vyhlásené: 9.11.2018

Účinnosť: 24.11.2018

Nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 7/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2016/1 Územného plánu mesta Vysoké Tatry

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo v zmysle § 4 ods. 3 písm. j) a § 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení:


Čl. 1

  1. Týmto nariadením sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2016/1 Územného plánu mesta Vysoké Tatry, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto nariadenia a ktorou sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu mesta Vysoké Tatry vyhlásená VZN č. 1/2010 zo dňa 04.02.2010 v znení zmien a doplnkov vyhlásených VZN č. 1/2011 zo dňa 29.09.2011, VZN č. 5/2011 zo dňa 15.12.2011, VZN č. 3/2013 zo dňa 21.02.2013, VZN č. 2/2014 zo dňa 24.04.2014, VZN č. 8/2014 zo dňa 13.11.2014, VZN č. 1/2015 zo dňa 29.04.2015, VZN č. 1/2017 zo dňa 15.03.2017.
  2. Priestorové vymedzenie riešeného územia Zmien a doplnkov č. 2016/1 Územného plánu mesta Vysoké Tatry tvoria katastrálne územia Štrbské Pleso, Starý Smokovec a Tatranská Lomnica.

Čl. 2

Dokumentácia schválených Zmien a doplnkov č. 2016/1 Územného plánu mesta Vysoké Tatry spolu s pôvodnou dokumentáciu Územného plánu mesta Vysoké Tatry je uložená a možno do nej nahliadnuť na Mestskom úrade Vysoké Tatry v Starom Smokovci, na Spoločnom stavebnom úrade Vysoké Tatry v Starom Smokovci a na okresnom úrade v sídle kraja – Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania.

Čl. 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia. Nariadenie musí byť vyvesené na dobu 30 dní.

 

Ing. Ján Mokoš
      primátor

NARIADENIE ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2016/1 Územného plánu mesta Vysoké Tatry

Dátum zverejnenia návrhu: 22.10.2018

Schválené: 8.11.2018

Vyhlásené: 9.11.2018

Účinnosť: 24.11.2018

Nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 7/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2016/1 Územného plánu mesta Vysoké Tatry

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo v zmysle § 4 ods. 3 písm. j) a § 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení:


Čl. 1

  1. Týmto nariadením sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2016/1 Územného plánu mesta Vysoké Tatry, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto nariadenia a ktorou sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu mesta Vysoké Tatry vyhlásená VZN č. 1/2010 zo dňa 04.02.2010 v znení zmien a doplnkov vyhlásených VZN č. 1/2011 zo dňa 29.09.2011, VZN č. 5/2011 zo dňa 15.12.2011, VZN č. 3/2013 zo dňa 21.02.2013, VZN č. 2/2014 zo dňa 24.04.2014, VZN č. 8/2014 zo dňa 13.11.2014, VZN č. 1/2015 zo dňa 29.04.2015, VZN č. 1/2017 zo dňa 15.03.2017.
  2. Priestorové vymedzenie riešeného územia Zmien a doplnkov č. 2016/1 Územného plánu mesta Vysoké Tatry tvoria katastrálne územia Štrbské Pleso, Starý Smokovec a Tatranská Lomnica.

Čl. 2

Dokumentácia schválených Zmien a doplnkov č. 2016/1 Územného plánu mesta Vysoké Tatry spolu s pôvodnou dokumentáciu Územného plánu mesta Vysoké Tatry je uložená a možno do nej nahliadnuť na Mestskom úrade Vysoké Tatry v Starom Smokovci, na Spoločnom stavebnom úrade Vysoké Tatry v Starom Smokovci a na okresnom úrade v sídle kraja – Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania.

Čl. 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia. Nariadenie musí byť vyvesené na dobu 30 dní.

 

Ing. Ján Mokoš
      primátor

dnes je: 25.3.2019

meniny má: Marián

webygroup
ÚvodÚvodná stránka