Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č 2012/1 ÚPN Mesta Vysoké Tatry

Schválené: 21.2.2013

Účinnosť: 12.3.2013

NARIADENIE

Mesta Vysoké Tatry č 3/2013 z 21.2.2013,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 2012/1 územného plánu Mesta Vysoké Tatry

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo v zmysle § 4 ods. 3 písm. j) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. 1

  1. Týmto nariadením sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 2012/1 územného plánu Mesta Vysoké Tatry, ktoré tvoria prílohu tohto nariadenia.
  2. Priestorové vymedzenie riešeného územia zmien a doplnkov č. 2012/1 územného plánu Mesta Vysoké Tatry tvoria katastrálne územia Starý Smokovec a Tatranská Lomnica.

Čl. 2

Dokumentácia schválených zmien a doplnkov č.2012/1 územného plánu Mesta Vysoké Tatry je uložená a možno do nej nahliadnuť na Mestskom úrade Vysoké Tatry v Starom Smokovci, na Spoločnom stavebnom úrade Vysoké Tatry v Starom Smokovci a na Obvodnom úrade Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania.

Čl. 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.

 

                                                                                                  Ing. Ján Mokoš
                                                                                                       primátor

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka