Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

Nariadenie ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny mestskej časti Štrbské Pleso

Schválené: 24.10.1996

Účinnosť: 10.11.1996

 

NARIADENIE mesta Starý Smokovec č. 44/96 z 24.10.1996, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny mestskej časti Štrbské Pleso

 

Mestské zastupiteľstvo v Starom Smokovci podľa § 29 ods.2 zákona 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto nariadení:

 

 Čl. 1

 
  1. Mestské zastupiteľstvo v Starom Smokovci vyhlasuje záväznú časť územného plánu zóny mestskej časti Štrbské Pleso.
  2. Základné zásady usporiadania. územia a limity jeho využitia, určené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania. Územia, sú záväznou časťou územného plánu zóny mestskej časti Štrbské Pleso a tvoria prílohu.

 Čl. 2

 

Dokumentácia schváleného územného plánu zóny mestskej časti Štrbské Pleso je uložená a možno do nej nahliadnuť na Okresnom úrade odbore životného prostredia v Poprade a na Mestskom úrade v Starom Smokovci.

 

 Čl.3

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia
 

Gabriel Ondrovič v.r.
primátor mesta

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka