Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu Mesta Vysoké Tatry

Účinnosť: 15.3.2010

N A R I A D E N I E

Mesta Vysoké Tatry č. 1/2010 zo 4. 2. 2010
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu Mesta Vysoké Tatry

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. 1

  1. Týmto nariadením sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu Mesta Vysoké Tatry.
  2. Priestorové vymedzenie riešeného územia územného plánu Mesta Vysoké Tatry tvorí územie Mesta Vysoké Tatry, ktoré je vymedzené hranicami katastrálnych území Štrbské Pleso, Starý Smokovec a Tatranská Lomnica.

 

Čl. 2

Záväznú časť územného plánu Mesta Vysoké Tatry tvorí

  1. textová časť - záväzná časť, ktorá obsahuje regulatívy územného rozvoja z hľadiska funkčného a priestorového usporiadania územia Mesta Vysoké Tatry (príloha č. 1),
  2. grafická časť - záväzné regulatívy 8A, 8B, 8C, tabuľka záväzných regulatívov (príloha č. 2), schéma verejnoprospešných stavieb 11A, 11B, 11C (príloha č. 3).

 

Čl. 3

Dokumentácia schváleného územného plánu Mesta Vysoké Tatry je uložená a možno do nej nahliadnuť na Mestskom úrade Vysoké Tatry v Starom Smokovci, na Spoločnom stavebnom úrade Vysoké Tatry v Starom Smokovci a na Krajskom stavebnom úrade v Prešove.

 

Čl. 4

Zrušuje sa

  1. nariadenie č. 44/1996, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny mestskej časti Štrbské Pleso,
  2. nariadenie č. 45/1996, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny mestskej časti Tatranská Lomnica,
  3. nariadenie č. 53/1997, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny mestských častí Starý Smokovec, Nový Smokovec, Horný Smokovec, Dolný Smokovec.

 

Čl. 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. marca 2010.
 

Ing. Ján M o k o š
primátor

 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka