Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie č. 2/2017 z 29.júna 2017, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských výchovno-vzdelávacích zariadení v meste Vysoké Tatry

Schválené: 22.2.2018

Vyhlásené: 27.2.2018

Účinnosť: 15.3.2018

Všeobecne záväzné nariadenie

Mesta Vysoké Tatry č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie č. 2/2017 z 29.júna 2017, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských výchovno-vzdelávacích zariadení v meste Vysoké Tatry

 

            Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov a podľa § 28, odst. 5, § 49 odst. 4 a § 114 odst. 6 zákona č. 245/2008 Z.z . o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/, ktorým sa VZN  č. 2/2017 mení a dopĺňa takto:

Čl. 1

  1. Čl. II , odst. 3 sa dopĺňa  písm. d/ ktoré znie:

„d/ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi „

  1. V Čl. II vypustiť odst. 4. a 5.

 

Čl. 2

  1. VZN bolo zverejnené na pripomienkovanie 6. 2. 2018
  2. VZN bolo schválené mestským zastupiteľstvom dňa 22.2.2018
  3. VZN nadobúda účinnosť od 15. 3. 2018.

                                                                                             

 

                                                                                                          Ing. Ján Mokoš v.r.

                                                                                                                 primátor

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka