Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Memorandum o spolupráci pri rozvoji CR

 Memorandum o spolupráci pri rozvoji Cestovného ruchu v Slovenskej republike

 

 PREAMBULA

 

  My, členovia združenia právnických osôb Slovakia Ski Region, prevádzkovatelia hotelov a ubytovní, vodných parkov, agroturistických areálov , kúpeľných zariadení, reštauračných zariadení, dopravných spoločností, cestovných kancelárií, samosprávy a všetky fyzické a právnické osoby participujúce na cestovnom ruchu na Slovensku;


     Uvedomujeme si svoje postavenie a význam v oblasti rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike, priamy vplyv svojich aktivít na hospodársky a sociálny rozvoj dotknutých regiónov Slovenskej republiky, ako aj nevyhnutnosť zladenia záujmov Združenia s úlohami Slovenskej republiky pri ochrane prírodných hodnôt dotknutých území, súčasne však predstavujúcich atraktívne turistické destinácie s vysokým rozvojovým potenciálom

 

 DEKLARUJEME

 
  1. Spoločné úsilie pri rozvoji cestovného ruchu na Slovensku, ochotu spolupracovať, spájať sa na regionálnom princípe, spolupracovať veľmi úzko s orgánmi samosprávy a verejnej správy a s vládou SR na rozvoji cestovného ruchu v Slovenskej republike a jeho pozdvihnutie na úroveň verejného záujmu.
  2. Podporu vzniku úradu splnomocnenca vlády SR pre cestovný ruch, ktorého cieľom by malo byť zefektívnenie komunikácie medzi jednotlivými dotknutými rezortmi a príprava vzniku takých legislatívnych noriem, ktoré by prispeli k zjednodušeniu budovania infraštruktúry pre cestovný ruch.
  3. Rešpektovanie princípov ochrany prírody a krajiny, ochotu spolupracovať s ŠOPK SR, ako aj s mimovládnymi organizáciami, s cieľom zachovať najhodnotnejšie prírodné bohatstvá Slovenskej republiky pre ďalšie generácie v duchu spolupráce a partnerskej pomoci.

    My, Signatári Memoranda vyhlasujeme, že obsahu tohto Memoranda sme porozumeli a sme s jeho účelom ním uzrozumení, že toto Memorandum vyjadruje našu vážnu a slobodnú vôľu, vedenú úprimnou snahou naplniť obsah a ciele tohto Memoranda, čo potvrdzujeme podpismi našich oprávnených zástupcov na tomto Memorande.

 

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka