Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Memorandum Košice - Vysoké Tatry

Memorandum
o porozumení a vzájomnej spolupráci

medzi

mestom Košice
zastúpeným primátorom Ing. Františkom Knapíkom

a

mestom Vysoké Tatry
zastúpeným primátorom Ing. Jánom Mokošom
uzatvárajú obe strany v záujme dosiahnutia užšej spolupráce medzi mestom
Vysoké Tatry a mestom Košice.

 

 Cieľom spolupráce je vytváranie všestranných podmienok pre rozvoj vzájomných vzťahov v oblasti podpory rozvoja cestovného ruchu, propagácie, reklamy a výmeny informácií.

 
 a) spolupráca v oblasti cestovného ruchu
 

 Obe mestá, ktoré spájajú dávne tradície, sú navštevovanými destináciami cestovného ruchu, sú cieľom krátkodobých, strednodobých a dlhodobých pobytov, kde sa vytvára priestor využitia jedného alebo dvoch dní, ako alternatívy na návštevu druhého mesta /napr. v prípade nepriaznivého počasia poznávací zájazd do Košíc, ako mesta s najväčšou pamiatkovou rezerváciou na Slovensku, alebo v prípade dobrých klimatických podmienok ponuka víkendových pobytov a turistiky vo Vysokých Tatrách/. Túto spoluprácu budú realizovať Mestská informačná kancelária v Košiciach a informačné kancelárie ZCR VT vo Vysokých Tatrách. V týchto intenciách budú obe mestá spolupracovať aj pri zabezpečovaní pobytov návštev zahraničných delegácií.

 
 b) spolupráca v oblasti propagácie a reklamy
 

 Obe mestá si vymenia logá v elektronickej podobe, ktoré budú umiestnené na internetových stránkach s prepojením na stránky partnera. Tieto logá budú používané pri vhodných príležitostiach v prípade tvorby spoločných propagačných materiálov po vzájomnom odsúhlasení. (Napríklad na tabuliach s panorámou tatranských štítov, ktoré budú umiestnené vo Vysokých Tatrách)

 
 c) spolupráca v oblasti výmeny informácií
 

  Obe mestá budú spolupracovať pri vzájomnom informovaní sa o dôležitých akciách a podujatiach, ktoré by sa mohli stať predmetom ich spoločného záujmu. Poskytnú si navzájom kalendár podujatí.
  Memorandum je účinné odo dňa podpisu štatutárnymi zástupcami oboch strán a platí na dobu neurčitú.
  Memorandum bolo vyhotovené v štyroch vyhotoveniach a každá strana obdrží po dve rovnocenné vyhotovenia.

  Plnenie memoranda bude hodnotené na stretnutí oboch zmluvných strán minimálne raz ročne alebo kedykoľvek v prípade podnetu niektorej zo zmluvných strán.
 

Ing. František Knapík primátor mesta Košice

 

Ing. Ján Mokoš primátor mesta Vysoké Tatry


 

Memorandum o spolupráci miest Košice a V. Tatry - podpis

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 
ÚvodÚvodná stránka