Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Kancelária prednostu

Kancelária prednostu
FunkciaMeno a priezviskoDruh kontaktuČíslo a mail
PrednostaMgr. Martin MARUŠKATelefón:+421 (0) 52 4780410
Mail:martin.maruska@vysoketatry.sk
PrávnikMgr. Peter BRINCKOTelefón:+421 (0) 52 4780417
Mail:peter.brincko@vysoketatry.sk
InformatikTibor KILIANTelefon:+421 (0) 52 4780452
Mail:tibor.kilian@vysoketatry.sk
Mobil:+421 (0) 903 167299
Správca budovy, technik, vodičEmil NEMEŠANYTelefón:+421 (0) 52 4780426
Mobil:+421 (0) 903 624093
Kde nás nájdete?
Sekretariát prednostu MsÚ nájdete na prvom poschodí vľavo číslo dverí 10 v budove Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

Činnosť, agenda a zameranie práce:
 
 - prednosta plní najmä tieto úlohy:
 1. organizuje prácu mestského úradu,
 2. riadi, organizuje a kontroluje hospodársku činnosť mestského úradu,
 3. navrhuje účelnú a racionálnu organizačnú štruktúru mestského úradu ,
 4. koordinuje zostavenie návrhu rozpočtu mestského úradu a zabezpečuje jeho plnenie,
 5. kontroluje hospodárne využívanie finančných prostriedkov pridelených na činnosť mestského úradu a informuje o tom primátora,
 6. zabezpečuje materiálno-technické vybavenie mestského úradu, jeho zariadení a zabezpečuje ich údržbu,
 7. stará sa o zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov mestského úradu a spolupracuje pri tom aj s inými mestskými úradmi, prípadne obecnými úradmi,
 8. je oprávnený konať v obchodných a administratívno-právnych veciach v pôsobnosti mestského úradu, v rozsahu splnomocnení primátora,
 9. zabezpečuje vzťahy a koordináciu oddelení mestského úradu, účelne
 10. organizuje prácu jednotlivých oddelení, zvoláva a vedie porady na prerokovanie riešených problémov,
 11. zabezpečuje spoluprácu s orgánmi mesta, orgánmi mestského zastupiteľstva, orgánmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami,
 12. dbá o dodržiavanie zákonnosti v práci mestského úradu
 13. predkladá materiály na zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, odpovedá na interpelácie poslancov, pripomienky mestských výborov, prípadne občanov,
 14. podáva primátorovi návrhy v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov mestského úradu,
 15. vytvára zamestnancom mestského úradu vhodné pracovné podmienky,
 16. dbá o bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov mestského úradu,
  určuje pracovné náplne vedúcich oddelení mestského úradu
 17. Prednosta plní aj ďalšie úlohy, ktorými ho poverí mestské zastupiteľstvo a primátor.
- informatik plní najmä tieto úlohy:
 • Úlohy súvisiace s informačnými technológiami mesta zabezpečujú informatici, ktorí sú podriadení prednostovi
 • inštaláciu, údržbu a odstraňovanie porúch na informačných systémoch mesta
 • dohliadajú na bezpečnosť informačných systémov mesta
 • zabezpečujú obnovu informačných systémov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a súčasnými IT trendmi
 • zabezpečujú prevádzku a údržbu telefónnej ústredne a koncových zariadení

 


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka