Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Pozvánka na zasadanie 27.9.2018

 

Pozvánka

 

Podľa § 12, ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

zvolávam

28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

 

vo štvrtok 27. septembra 2018 o 14.00 hod.

 

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2018
 6. Monitorovacie správy o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou a MKOS k 30.6.2018
 7. Informácia o použití príspevku ZCR k 30.6.2018
 8. Informácia o použití príspevku OO CR k 30.6.2018
 9. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za I. polrok 2018
 10. Plán zimnej údržby na rok 2018/2019
 11. Návrh na úpravu rozpočtu
 12. Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 13. VZN, ktorým sa vyhradzujú miesta a stanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov
 14. Spolufinancovanie projektu „Zakopane-Mesto Vysoké Tatry Tatranské cyklotrasy“
 15. Voľba prísediacich okresného súdu
 16. Zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 158/2017 zo dňa 28.9.2017
 17. Nadobudnutie majetku – projektová dokumentácia cyklomagistrály
 18. Interpelácie poslancov
 19. Diskusia
 20. Záver

 

Ing. Ján Mokoš 

     primátor

 

dnes je: 25.9.2018

meniny má: Vladislav

webygroup
ÚvodÚvodná stránka