Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Pozvánka na zasadanie 29.6.2017

Pozvánka

Pozvánka

           

Podľa § 12 ods. 1 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 29. júna 2017  o 14.00  hod.

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ                                                                
 4. Správa o vykonaných kontrolách   
 5. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017
 6. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2017
 7. Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2016/2017
 8. Príprava na letnú turistickú sezónu 2017
 9. Správa o hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2016
 10. Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2016
 11. Správa o hospodárení VPS Vysoké Tatry za rok 2016
 12. Návrh na úpravu rozpočtu
 13. Žiadosť ZCR Vysoké Tatry o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt
 14. Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 15. Návrh na doplnenie člena v komisii Požiarnej ochrany
 16. Schválenie VZN mesta Vysoké Tatry
 17. Zmena č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
 18. Investičný zámer – Sedačková lanovka na Hrebienok
 19. Príprava rekultivácie skládky 2018
 20.  Súhlas zriaďovateľa s vytvorením športových tried v ZŠ s MŠ D.Smokovec     
 21. Schválenie konateľa do Tatranskej odpadovej spoločnosti s.r.o.
 22. Zmena č. 1 Štatútu Mesta Vysoké Tatry
 23. Doplnok č. 2/2017 k Rokovaciemu poriadku
 24. Zmena Zásad o obstarávaní zmien a doplnkov ÚPN Mesta Vysoké Tatry
 25. Informácia o rokovaní OOCR Región Vysoké Tatry
 26. Interpelácie poslancov
 27. Diskusia
 28. Záver

 

                                                                                   Ing. Ján Mokoš v.r  

                                                                                          primátor

 

dnes je: 27.6.2017

meniny má: Ladislav, Ladislava

webygroup
ÚvodÚvodná stránka